Fortsatt stöd till lokala företagare

Örebro kommun fortsätter stötta lokala företagare med subventionerad hyra för vissa verksamheter, samt att inte ta ut någon avgift för att exponera varor utanför sin butik.

Örebro kommun har tidigare under året fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot näringslivet. Kommande år fortsätter man stötta med ytterligare fri hyra under tre månader för vissa verksamheter.

De verksamheter som berörs är:

  • Svampens restaurang
  • Gamla Örebro, Wadköping
  • Jeremiasbageriet
  • Karlslunds herrgård
  • Sommaro
  • Stadsträdgården
  • Naturens Hus

– Vi ser restaurangverksamheterna som prioriterade. De är viktiga hyresgäster i sina områden och dragplåster till viktiga besöks- och utflyktsmål säger Ullis Sandberg, kommunalråd (S)

– Verksamheterna som nu får stöd i form av hyreslättnader har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och stora delar av deras årsinkomster uteblir i och med att julbord inte kan erbjudas, säger Jimmy Nordengren, kommunalråd (C)

– Det är flera som har en svår situation och efterfrågar stöd - att vi på flera håll samverkar för att underlätta för det lokala näringslivet är mycket glädjande, säger Marlene Jörhag, kommunalråd (KD)

Fri markupplåtelseavgift 2021

Ytterligare lättnader som görs är att inte ha någon markupplåtelseavgift för de som vill exponera varor utanför sin butik. Däremot behöver man fortsatt söka tillstånd om att exponera på ytan.

– Större delen av 2020 har vi haft avgiftsfritt för de som vill exponera sina varor. Nu förlängs det beslutet som ska gälla under hela 2021 för att kunna stötta ytterligare, säger Peter Grönlund, enhetschef Park och gata.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!