Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Från och med måndagen den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Örebro län.

Alla har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning

De skärpta föreskrifterna och råden trycker i större utsträckning än tidigare på att vi alla har en skyldighet att göra vad vi kan för att skydda oss själva och förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, särskilt personer i riskgrupper. 

Det är viktigt att du fortsätter att stanna hemma när du är sjuk, även om du bara känner dig lite sjuk, och att du tvättar händerna ofta och noga.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär även att du bör:

  • Begränsa nya nära kontakter.
  • Hålla avstånd till andra människor och undvika platser med trängsel.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.
  • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller till och med 30 juni 2021.

Verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Exempel på åtgärder är att verksamheter markerar avstånd på golvet, att arbetsplatser uppmanar personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuder förutsättningar för det och att butiker begränsar antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt.

Föreskrifterna och råden i sin helhet

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Rekommendationer under kommande helger och högtider

Skyldigheten att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning gäller även vid firande av högtider. Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför kommande ledigheter och storhelger.

Mer information

Information om de skärpta råden på krisinformation.se.

orebro.se/coronavirus finns information om vilka åtgärder Örebro kommun har vidtagit för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!