De fick Pedagogiskt pris 2020

Under torsdagen den 10 december delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris 2020. Stort grattis säger vi till Ingela Nyberg, barnskötare Förskolan Sörgården, Johan Walter, rektor Mellringeskolan, Johan Larsson, lärare Navets skola och Mårten Persson, förstelärare Rudbecksgymnaiset.

Vinnarna av Pedagogiskt pris 2020 har utsetts och pristagarna överraskades ute på sina förskolor/skolor med diplom, prischeck och blomster.

Pedagogiskt pris är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration och ett ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ännu bättre utbildning för våra barn. Vi tackar alla som har nominerat. Mer info om priset på orebro.se/pedagogisktpris.

Ingela Nyberg (uppe till vänster), Johan Walter (uppe till höger), Johan Larsson (nere till vänster), Mårten Persson (nere till höger)

Vinnare kategori förskola:

Ingela Nyberg, barnskötare förskolan Sörgården

Juryns motivering:

Ingela, en röd tråd i ditt arbete är hållbar utveckling. I ditt arbete som barnskötare på Sörgårdens förskola ger du barnen en förståelse för naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkas av varandra. Du brinner också för naturvetenskap och genom dina kreativa lärandemetoder får barnen ständigt möta dessa frågor. Du arbetar aktivt för att utveckla lärmiljöerna såväl utomhus som inomhus. I utemiljön erbjuds material som traditionellt används inomhus, exempelvis skapande och litteratur. Tillsammans med barnen för du in djur och natur i lärmiljön inne. Detta bidrar till barnens lärande i vardagen och möjliggör för alla barn oavsett intresse och behov att vara delaktiga i undervisningen. Du möter barnen med positiva förväntningar och med stor respekt. Delaktighet och inflytande i vardagen där barnens tankar, frågor och idéer tas tillvara gör att barnen känner lust att lära. Du är otroligt inspirerande och utmanar barnen i deras tänkande. En personlig värme, lekfullhet och påhittighet gör att barnen dras till dig. Dina goda ledaregenskaper utvecklar hela Sörgården. Att omvandla sin kunskap och erfarenhet och nyligen genomförda utbildningar till undervisning inom utbildningen är en förmåga som du verkligen besitter. Sedan du började på förskolan har hela verksamheten lyft!

Vinnare kategori skolledare:

Johan Walter, rektor Mellringeskolan

Juryns motivering:

Johan! Under de senaste åren har du byggt upp Mellringeskolans pedagogiska helhetstänk och lyft verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Från att skolan vid Skolinspektionens besök 2016 fick många anmärkningar är den idag en välfungerande skola som jobbar systematiskt med kvalitetsarbetet och uppvisar goda resultat. Du är tydlig med skolans målsättning och brinner för likvärdighet, kvalitet och kunskapsuppdraget. Du stärker dina medarbetare genom att alltid stötta dem med goda tips, idéer och positiv feedback. Du leder och samordnar arbetet på skolan på ett framgångsrikt sätt genom att själv vara delaktig i verksamheten. Du är mån om att alla elever ska lyckas – från förskoleklass upp till åk 6! Du har skapat en bra relation med vårdnadshavare genom ett tydligt ledarskap och snabb och effektiv kommunikation. Vårdnadshavare upplever sig delaktiga i skolans beslut. En tydlig “vi-känsla” har skapats på Mellringeskolan genom ditt sätt att vara och leda. Du har på bara några år lyckats få dina medarbetare att sträcka på ryggen – lärarna talar idag med stolthet om sin arbetsplats och eleverna trivs!

Vinnare kategori grundskola, grundsärskola och fritidshem:

Johan Larsson, lärare Navets skola

Juryns motivering:

Johan, du är en självklar förebild och ditt sätt att vara sprider trygghet hos elever och medarbetare. Du visar vid varje enskilt undervisningstillfälle prov på stor flexibilitet och förmåga att tänka i nya banor, i syfte att utmana eleverna till vidare utveckling. Eleven står alltid i fokus för dig och du har en unik förmåga att ställa de nödvändiga kraven på dina elever på ett sätt som samtidigt ökar deras självförtroende. Värme, humor och lyhördhet driver dig i mötet med andra. Du har en unik förmåga att ställa de nödvändiga kraven på dina elever på ett sätt som samtidigt ökar deras självförtroende. Du använder din mångåriga erfarenhet och välutvecklade yrkesskicklighet till att komma med värdefulla infallsvinklar och synpunkter också på arbetet som sker runtomkring dig. Du har dessutom en förmåga att ingjuta en känsla av “jag kan” i andra. Du är en pålitlig kollega och alltid redo att ställa upp. Johan, du är en stabiliserande faktor i både arbetslag och i skolan som helhet. Du en ovärderlig nyckelspelare vars insats och betydelse för skolan knappast kan överskattas!

Vinnare kategori gymnasium/gymnasiesärskola:

Mårten Persson, förstelärare Rudbecksgymnasiet

Juryns motivering:

Mårten, du utstrålar engagemang och trygghet! Du har gedigna ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper som du använder dig av i din pedagogiska verksamhet och som inspirerar eleverna till att även de blir inspirerade och vill veta mer. Du vågar ta nya pedagogiska grepp och starta nya projekt inom det naturvetenskapliga området. Exkursioner ute i naturen ger eleverna kunskaper och erfarenheter som de bär med sig genom livet. I år har du sökt och fått bidrag från Länsstyrelsen för att med eleverna rädda flodpärlmusslor i en bäck i Kilsbergen och detta är bara ett i raden av alla projekt som du engagerat jobbat med elever omkring i mer än 20 år. Du har en mycket unik förmåga att ge eleverna olika insikter, inspiration och engagemang under lektionerna, exkursionerna och studiebesöken när du berättar om både enkla och komplicerade fenomen inom naturvetenskapen. Du är också drivande i samarbeten och projekt med elever och kollegor, både på Rudbecksgymnasiet och på andra gymnasieskolor. Dessutom har du initierat samarbeten med offentliga myndigheter och kommunen för att verklighetsförankra undervisningen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!