Örebro kommun i en hållbar nordisk beställardialog

Elva nordiska städer och kommuner, inklusive Örebro kommun, samt två norska inköpscentraler har gått samman i ett gemensamt uttalande om utsläppsfria leveranser av varor.

Syftet med det nordiska samarbetet är att driva arbetet mot logistik med noll utsläpp i nordiska städer. På så sätt främjas en utveckling mot en grön omställning i Norden. Den nordiska beställardialogen inledde sitt arbete hösten 2019 och från svensk sida deltar Örebro kommun, Stockholms stad och Göteborgs stads leasing AB

Ett gränsöverskridande samarbete

– Det har varit värdefullt att knyta kontakter, dela och få ta del av erfarenheter över landsgränser i Norden. Att vi tillsammans kan hitta gemensamma kravställningar för framtiden för att driva på branscher i rätt utveckling, säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef i Örebro kommun.

En samverkan av det här slaget ska hjälpa öka takten i omställningen mot en minskad miljöpåverkan. Deltagarnas gemensamma ställningstagande visar vilken riktning städerna tar. Det signalera till marknaden att ett arbete mot utsläppsfria fordon för varuleveranser måste öka. Eventuella framtida leverantörer får då en bild av vad som kan komma att förväntas av dem.

– Just marknadsdialogen som vi gjort gemensamt och möjligheten att ta fram gemensamma kravställningar kan bidra till att driva på utvecklingen, menar Helena Sköld Lövgren.

Örebro kommun underlättar för leverantörer

För att uppnå utsläppsfria leveranser arbetar Örebro kommun med att implementera trappstegsmodeller. Leverantörer får på så sätt möjlighet till att utveckla sig under avtalstiden. Samtidigt minskas risken att priserna skenar iväg om tuffa krav ställs från dag ett i avtalet. Dessutom undviks det faktum att leverantörer inte kvalificerar sig på grund av att de inte kan leverera från dag ett.

Framtidsutsikter

De nordiska länderna har en stor och framgångsrik fordons- och drivmedelsindustri. Förhoppningarna inom den nordiska beställardialogen är därför att driva och testa fram nya produkter mot målet att bli fossilfria välfärdsstater.

Tryck här om du vill läsa den nordiska beställardialogens gemensamma uttalande. Pdf, 392.3 kB. (Pdf, 392.3 kB)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!