Hyresförändringar på vård- och omsorgsboenden under 2021

Från och med 1 maj 2021 kommer hyran justeras på vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. Hyran skulle ha höjts i april 2020 men på grund av ett fel i meddelandet om höjningen, begärs nu istället en hyreshöjning från och med 1 maj 2021.

Programnämnd Social välfärd beslutade 5 december 2019 om en ny grundmodell för hyressättning på vård- och omsorgsboenden. Det innebar att hyran skulle justeras från och med den 1 april 2020. Tyvärr meddelade vi den nya hyran på fel sätt till många av våra hyresgäster, vilket gjorde att den var ogiltig. Därför får nu hyresgäster som har skrivit på sitt hyreskontrakt 19 januari 2020 eller tidigare, ny information och en begäran om hyreshöjning från och med 1 maj 2021.

Du som har skrivit på hyreskontrakt 19 januari 2020 eller tidigare

Du har tidigare fått meddelande om hyreshöjningen på fel sätt. Beslutet om den nya hyresmodellen kvarstår och du har fått ett nytt meddelande om vår begäran om hyreshöjning. Om du godkänner den nya hyran behöver du skriva under ett godkännande och returnera i ett bifogat svarskuvert till Örebro kommun. Om du inte godkänner den nya hyran, kan vi komma att ansöka om ändring av hyran hos Hyresnämnden.

Meddelande om hyreshöjning skickas via vanlig post och som rekommenderat brev (uppdaterat 2020-12-16)

Det nya meddelandet om hyreshöjningen har skickats i ett informationsbrev till dig, både via vanlig post och som rekommenderat brev. Båda utskicken innehåller samma information och begäran. Om du inte kan hämta ut det rekommenderade brevet, exempelvis för att du saknar giltig legitimation, kan du ta del av innehållet och godkänna hyreshöjningen via brevet som skickats via vanlig post.

Du som har skrivit på hyreskontrakt 20 januari 2020 eller senare

Du har fått korrekt besked om hyreshöjningen och den är inskriven i ditt kontrakt.

Varför genomförs hyresförändringen?

På flera av våra vård- och omsorgsboenden har hyran inte justerats sedan början av 2000-talet. Därför har vi tagit fram en grundmodell för hyressättning, för att det ska bli så rättvist som möjligt för alla hyresgäster. Grundmodellen för hyressättning innebär att hyran anpassas efter husets skick samt lägenhetens standard. Den nya hyran kommer att fasas in genom en trappningsregel, vilket innebär en hyreshöjning om 700 kronor per månad och år, tills du som hyresgäst når den slutgiltiga hyran. Den nya hyressättningen gäller för samtliga vård- och omsorgsboenden, med undantag för Trädgårdarna, Karlslundsgården och korttidsboenden.

Läs mer om vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun på orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!