Avgiften för livsmedelskontroll ändras 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 höjs timavgiften för kontroll av livsmedelsverksamheter. Avgiften har inte justerats sedan 2014 och Örebro har, i jämförelse med andra jämnstora kommuner, lägre avgifter för kontrollen även efter höjningen.

Miljökontoret i Örebro kommun gör löpande kontroller av livsmedelsverksamheter. Allt från restauranger och stora kök till butiker, tillverkare och små kiosker besöks. Totalt gör vi nästan 1 000 kontroller utifrån livsmedelslagen på ett år.

Kontrollen finns för att se till att de verksamheter som tillverkar, serverar eller på annat sätt distribuerar livsmedel till konsumenter följer de regler som finns. Kontrollen handlar främst om att den mat som når konsumenterna ska vara säker och trygg att äta men också att ingen blir vilseledd eller lurad av märkningen på livsmedel. I Miljökontorets uppdrag att utföra kontroll ligger också att utreda matförgiftningsutbrott, hantera larm och produktåterkallanden samt att ge god service till livsmedelsföretagarna.

Nya avgifter träder i kraft 1 januari 2021

Timavgifterna är till för att täcka stora delar av Miljökontorets kostnader för att sköta livsmedelskontrollen. En del av verksamheten är fortfarande skattefinansierad.

– Timavgiften höjs vid årsskiftet med cirka 11 procent, från 1070 kr till 1190 kr. Vi har även fortsättningsvis utformat avgiften så att vår restid till varje inspektion ingår i timavgiften, för det ska ju inte kosta mer att driva sin verksamhet i utkanterna av kommunen, säger Kristian Hellström, chef för Livsmedelsenheten på Örebro kommun.

– Vi jämför hela tiden våra avgifter med andras och även efter höjningen ligger vi lägre än flera jämförbara kommuner, fortsätter Kristian.

Förändringen av timavgiften för livsmedelskontroll träder i kraft den 1 januari 2021, och kommer att märkas på den årliga fakturan som skickas ut till livsmedelsverksamheter under våren.

Läs mer om avgiften för livsmedelskontroll på orebro.se/livsmedel.

Har du frågor om avgifterna för livsmedelskontroll?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Miljökontoret via Servicecenter 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!