Distansundervisning för gymnasieelever

Från och med måndag 7 december kommer undervisningen på de kommunala gymnasieskolorna ske på distans.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor övergår till distansundervisning. Detta för att begränsa smittspridningen genom att minska trängseln i gymnasieskolan, samhället och i kollektivtrafiken.

Från och med måndag 7 december kommer därför i huvudsak all undervisning på de kommunala gymnasieskolorna i Örebro kommun ske på distans, resten av höstterminen.

Undantag

Gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen och Riksgymnasiet för döva och hörselskadade fortsätter med undervisning på plats. Detsamma gäller för elever som av olika anledningar inte har förutsättningar för att studera på distans.

Undantag kommer även kunna göras för praktiska moment, eventuella nationella prov och andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Elevernas utbildning ska inte påverkas negativt av distansutbildning. Därför kan vi göra individuella anpassningar för att hitta det bästa upplägget för varje elev.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om rekommendationen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!