Socialkontor i Vivalla blir permanent

Sedan Vivalla klassats som ett särskilt utsatt område har socialtjänstens ambition varit att starta upp en lokal verksamhet med målet att minska känslan av utanförskap i stadsdelen. Efter ett lyckat treårigt projekt har socialnämnden beslutat att socialkontoret i Vivalla blir permanent.

Socialkontoret i Vivalla

Socialkontoret i Vivalla.

Socialnämndens beslut att göra socialkontoret i Vivalla permanent möttes av glädje och ses som ett bevis på en framgångsrik satsning.

– Det känns som att vi gått i mål, den nära kontakten har gjort skillnad! Fler tackar ja till hjälp och stöttning och uteblivna besök har minskat, säger enhetschef Anna Andersson.

En tuff start

– Vägen hit var inte problemfri och bestod av flera utmaningar av olika slag. De två första åren fick verksamheten utstå skällsord från delar av stadsdelens invånare. Det skedde även en del skadegörelse gentemot socialkontoret, säger Anna Andersson.

Trots motgångar har socialkontoret fortsatt jobba ihop med andra lokala samverkansaktörer såsom skolan, öppenvården, polisen, och civilsamhället i Vivalla. I samtal med invånare i området kommer ofta en förvrängd bild av socialtjänsten upp. Det har i sin tur fått många att undvika, inte bara socialtjänsten, utan även andra myndigheter.

– Det cirkulerar lokala rykten om att socialtjänstens jobb är att ta barn från sina familjer. Vi har därför jobbat hårt med att ändra den bilden av oss genom att ge rätt information om vårt arbete. Samtidigt informerar vi om hjälp och stöd som många inte vetat om, säger Anna Andersson.

Vill bli sedda som människor

Tidigare har invånare uttryckt en känsla av att inte blivit sedda som människor, utan som ärenden, i kontakt med socialtjänsten. Tack vare ett nytt bemötande och socialkontorets läge har ett förtroende successivt byggts upp.

– Vi har nu kommit till ett skede där vi funnit vår identitet som verksamhet. Utvärderingen visar på att det har betytt mer att kontoret finns på plats än att tid läggs på att utveckla nya arbetssätt att nå invånarna på. Bilden av socialtjänsten har normaliserats och det känns som vi blivit en del av samhället. Det betyder däremot inte att det inte finns utrymme för förbättringar eller att vi inte har en lång bit kvar att gå, säger Anna Andersson.

Att socialkontoret blir kvar innebär att det är först nu som verksamheten kan påbörja sitt mer långsiktiga arbete i området.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!