Så arbetar kommunen med gatubelysning

Det kommer många frågor och synpunkter just nu från medborgare om gatubelysning som inte fungerar. Slocknad belysning kan bero på trasig armatur eller dålig kabel. Ibland behöver armaturen bytas ut, men felet kan också bero på att ledningen i marken behöver bytas ut.

– Vi arbetar successivt med att både se till att trasiga armaturer fungerar igen och med att byta ut ledningarna i marken, säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef för Tekniska förvaltningen. Vi är medvetna om de behov som finns och jobbar intensivt utifrån de ekonomiska ramar vi har för att all gatubelysning i staden ska fungera. Utöver det löpande arbetet behöver vi arbeta fram en långsiktig plan för förnyelsebehovet som underlag inför investeringsbeslut.

Ett omfattande arbete har gjorts de senaste åren. Lampor och ledningsnät är utbytta bland annat i Sörby, delar av Näsby, Ringstorp, Hagaby, Västra Oxhagen och vissa gator på Väster samt vid Skebäck och Oljevägen. De senaste fem åren har totalt närmare 100 miljoner kronor använts för underhåll samt förnyelse av armatur och ledningsnät i befintlig gatubelysning. Hittills i år har till exempel cirka 3 600 av Örebros omkring 30 000 belysningspunkter bytts ut. Alla armaturer som byts ut ersätts med LED-armaturer för att minska klimatpåverkan, vilket har gett resultat. De senaste fem åren har strömförbrukningen minskat från 9.8 mWh till 5,5 mWh. Fortfarande återstår mycket arbete.

– För dig som felanmäler belysning är det bra att känna till att vi prioriterar vad om är viktigast för en trygg och trafiksäker stad, inte strikt utifrån turordning, fortsätter Mimmi Hodzic. Till exempel går trasig belysning i en mörk tunnel före enstaka trasiga armaturer, eller en mörk gatukorsning före önskemål om utökad belysning. Samtidigt förstår jag också frustrationen över att det ibland tar tid att få det ordnat.

Utöver arbetet med befintlig gatubelysning tillkommer gatubelysning för nyetablerade områden; dessa får LED-armaturer från start. Det är ett stort arbete i en växande stad som Örebro. Ett annat arbete är vinterbelysningen som görs i samarbete med näringsidkare och City Örebro. Från november till februari blir gatorna i centrum dekorerade med vinterbelysning.

– Vi behöver framåt arbeta både kortsiktigt och långsiktigt, säger Anders Olsson, ordförande i Tekniska nämnden. Vi är alla överens om att vi har en stor utmaning framför oss, precis som många andra kommuner som byggde ut mycket infrastruktur på 1950–1960-talet. Vi har inte bytt ut ledningar och stolpar i tillräckligt snabb takt och har bett förvaltningen om en långsiktig plan. Fortfarande behöver vi lägga ut investeringarna över tid, och i det arbetet prioriterar vi åtgärder för trafiksäkerhet, trygghet och minskad klimatpåverkan.

För dig som vill göra en felanmälan

Här finns information och länk till formulär för dig som vill felanmäla exempelvis trasig belysning.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!