Särskild satsning på arbetsmiljöarbete med anledning av pandemin

I och med den särskilda situation som pandemin medför, kommer Örebro kommun nu avsätta 15 miljoner kronor för att stödja insatser som bidrar till en god och hållbar arbetsmiljö i kommunen. Det beslutades av Kommunstyrelsen tisdagen 10 november.

Örebro kommun gör nu en särskild satsning på arbetsmiljö, med anledning av pandemin. Syftet är att säkra en god arbetsmiljö och minimera riskerna för ohälsa i samband med pandemin:

– En förutsättning för att vi ska kunna utföra våra kommunala uppdrag och leverera våra tjänster, är att vi har medarbetare som har en god, trygg och hållbar arbetsmiljö, så att de kan utföra sitt arbete. Därför är det ett otroligt viktigt arbete att undersöka och åtgärda risker i arbetsmiljön, något som pandemin ställt särskilda krav på.

Det är viktigt att vi identifierar tidiga signaler på ohälsa och den här satsningen görs för att skapa en bra arbetsmiljö, även i den tuffa situation vi befinner oss i och som vissa verksamheter känner av mer, säger Lena Larsson, HR-direktör.

Chefer och medarbetare i utsatta verksamheter ska ges möjlighet till en god arbetsmiljö som medger återhämtning, samt ha rätt förutsättningar för att organisera sitt arbete på ett långsiktigt och hållbart sätt. Initialt handlar det om att ge stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och den förebyggande rehabiliteringen.

Det kan också handla om vägledning för att få hjälp av andra som kommunen har avtal med, som företagshälsa, telefonrådgivning för medarbetare, krisstöd eller handledning och coachning för chefer. De behov av åtgärder för en god arbetsmiljö som nu presenteras ska inte belasta verksamheternas ordinarie ekonomiplanering.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!