Konsekvenser av de lokala allmänna råden i Örebro kommun

För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer en rad åtgärder att genomföras under i första hand den tid som de lokala allmänna råden gäller, 3 november–13 december. Denna lista kommer att fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Sidan uppdateras inte längre

Åtgärderna som beskrivs på den här sidan gällde under tiden som vi hade lokala allmänna råd i Örebro län. Från och med 14 december gäller nationella föreskrifter och allmänna råd. På sidan orebro.se/coronavirus ser du vad som gäller nu för kommunens olika verksamheter.

Kommunens verksam­heter följer fortfarande de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger och alla verksamheter som har öppet anpassar sig förstås även till de lokala allmänna råden – både för att på bästa sätt begränsa smittspridningen och för att hjälpa örebroarna göra rätt och följa råden.

Vård och omsorg

 • Hyresgästerna på våra vård- och omsorgsboenden bör i enlighet med Folkhälsomyndig­hetens rekommendationer endast ta emot besök av 1–2 personer, som i första hand utses av hyresgästen.

Komtek

 • Alla kurser där föräldrar deltar ställs in.

Skolutveckling Komtek och Naturskolan

 • Utbildningar som är inomhus genomförs digitalt så långt det är möjligt.
 • Utbildningar som är utomhus genomförs med extra anpassningar.

Naturskolans övriga aktiviteter

 • Klassbesök på Naturskolan pausas i tre veckor.

Gymnasieskolorna

Följande punkter gäller 9 november–30 december:

 • Inga externa besökare i gymnasieskolorna. Det gäller alla former av besök med vårdnadshavare och andra personer som inte tillhör skolan. Digitala alternativ ska vara det enda alternativet. Gymnasieskolornas öppna hus ställs in och ersätts av digital information.
 • Fysiska möten och sammankomster för personal begränsas.
 • Kombination av distansundervisning och undervisning på skolan för gymnasieelever i årskurs 1 från och med 16 november. Årskurs 2 och 3 har sedan tidigare en kombination av distansundervisning och undervisning på skolan. Maximalt bör en tredjedel av elevernas undervisningstid omfattas av distansstudier. 

Kulturskolan

 • All undervisning för gymnasieelever som inte går att genomföra digitalt ställs in.
 • Verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar fortsätter som vanligt.
 • Övrig verksamhet fortsätter utifrån de restriktioner och förhållningssätt som gäller.
 • Alla fysiska konserter och produktioner ställs in.

Samtliga bibliotek

 • Patientbiblioteket stänger från och med 11 november.
 • Stadsbiblioteket ändrar öppettider till kl. 9–18 på vardagar och kl. 11–15 på lördagar. Söndagar stängt.
 • Haga bibliotek ändrar öppettider till kl. 10–17 på måndag–torsdag och kl. 10–16 på fredagar. Lördagar stängt.
 • I Garphyttan justeras allmänhetens öppettider till kl. 15–19 på måndagar och kl. 15–17 på tisdagar och torsdagar.
 • Besöksantalet begränsas till max 25 personer på Stadsbiblioteket och 5–10 besökare på övriga bibliotek. Korta besök.
 • Biblioteket är inte längre en mötesplats. Sittplatser kommer att tas bort.
 • Alla fysiska arrangemang ställs in.
 • Bokningsbara 15-minutersdatorer och skrivare kommer att finnas för snabba ärenden på samtliga bibliotek.
 • Klassbesök vid allmänhetens öppettider tas bort, men går att genomföra på andra tider på de enheter där det finns särskild skolbiblioteksservice.
 • Öppettiderna för allmänheten till Brickebackens bibliotek ändras till kl. 12–15 på tisdagar och onsdagar.
 • Biblioteksservicen för allmänheten i Baronbackarna, Norrby, Hovsta och Adolfsberg stängs tillfälligt på grund av delade lokaler och begränsade möjligheter till ovanstående arbetssätt.

Brickebackens bad, Eyrabadet och Hagabadet

 • Samtliga bad är stängda för allmänheten 5 november–13 december.
 • Personer med stort behov av rehabilitering kontaktar Hagabadet eller Eyrabadet för tidsbokning.
 • Simskola inställd under hela perioden för samtliga födda 2004 eller tidigare. Simskola för elever i grundskola fortsätter enligt tidigare coronaanpassad verksamhet.
 • Badkort förlängs automatiskt med 3 veckor.
 • När lokal hyrs ut till extern aktör/arrangör ansvarar de själva för att följa lokala allmänna råd.

Idrottshallar och anläggningar

 • Omklädningsrummen för allmänheten stängs i Ånnaboda och Karlslunds motionsspår 1–13 december 2020.
 • Allmänhetens åkning på Behrn arena och Trängens IP är fortsatt inställd.
 • När lokal hyrs ut till extern aktör/arrangör ansvarar aktören/arrangören själv för att följa lokala allmänna råd.

Fritidsgårdar

 • Fritidsgårdarna håller öppet i så stor utsträckning som möjligt.
 • Max 50 besökare per fritidsgård.
 • Fritidsgårdarna är endast öppna för högstadieelever under den här perioden.
 • Till vissa gruppaktiviteter kommer föranmälan att införas.

Konsthallen

 • Konsthallen är stängd 5 november–13 december.
 • Alla fysiska arrangemang inomhus ställs in.

Bio Roxy

 • Bio Roxy håller stängt 5 november–13 december. Skolvisningar kommer dock köras.

Tekniska kvarnen

 • Tekniska kvarnen stänger för allmänheten under perioden.

Wadköping och Karlslund

 • Wadköping stänger lekladan och sina egna utställningslokaler.
 • Karlslund stänger sina egna utställningslokaler.
 • Alla fysiska arrangemang inomhus och utomhus ställs in.
 • Utomhusmiljöerna är fortsatt tillgängliga.

Servicecenter

 • Servicecenter är fortsatt öppet med max 10 personer samtidigt i lokalen.

Mer information

www.orebro.se/coronavirus finns mer information om vad Örebro kommun gör för att begränsa smittspridningen av coronaviruset och vad du själv kan göra. Där kan du även se vilka åtgärder som kommunen genomfört tidigare.

Sidan på teckenspråk

Ta del av nyheten på teckenspråk.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!