Övergripande strategier och budget för 2021 antagen

På sitt sammanträde 19–20 oktober beslutade Kommun­fullmäktige i Örebro om Övergripande strategier och budget 2021 med plan för 2022–2023. I dokumentet anger den politiska majoriteten vad den kommunala verksamheten ska arbeta med under året som kommer och hur de kommunala pengarna ska fördelas.

Sex målområden

Övergripande strategier och budget (ÖSB) är det övergripande och över­ordnade styr­dokumentet för kommunens nämnder och styrelser. Dokumentet slår fast att skolan även fortsatt är Örebro kommuns viktigaste prioritet. De sex mål­­områdena är också oförändrade från förra årets ÖSB. De beskriver den politiska ambitionen för inne­varande mandat­­period, grundas på de 17 globala målen i Agenda 2030 och motsvarar mål­­områdena i Örebro kommuns hållbarhets­­program:

  • Örebro i sin fulla kraft.
  • Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.
  • Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro.
  • Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet.
  • Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald.
  • Hållbara och resurseffektiva Örebro.

Här kan du läsa Övergripande strategier och budget för 2021 med plan för 2022–2023 Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB).

Dokumentet kommer att kompletteras med taxebilagor när de färdigställts.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!