Avgifterna för serveringstillstånd ändras 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 höjs avgifterna för verksamheter som har ett serveringstillstånd. Avgifterna har inte justerats på 10 år och Örebro har, i jämförelse med andra jämnstora kommuner, lägre avgifter för serveringstillstånd även efter höjningen.

Miljökontoret i Örebro kommun gör löpande tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd. Restauranger som serverar mer alkohol, får mer tillsyn. Totalt görs runt 400 tillsynsbesök utifrån alkohollagen på ett år.

Tillsynen finns till för att se till att de verksamheter som serverar alkohol, följer de regler som finns. Det handlar bland annat om att skydda underåriga från en för tidig alkoholdebut, att de som serverar alkohol gör det med måtta och att de miljöer som örebroarna roar sig i är säkra och trygga. I Miljökontorets uppdrag att utföra tillsyn ligger också att ge god service till företagarna:

– Vi värdesätter att kunna möta krögare och personal för att berätta om de regler som finns och hela tiden finnas tillgängliga för att ge råd och vägledning i hur man följer lagstiftningen, säger Kristian Hellström, enhetschef på Miljökontoret.

Nya avgifter träder i kraft 1 januari 2021

De nuvarande avgifterna togs fram i samband med att den nu gällande alkohollagen kom till för tio år sedan. Därför är det nu dags att justera avgifterna. Den årliga tillsynsavgiften kommer att höjas med cirka 30–40 procent och förändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

– De senaste åren har Örebro växt som stad. Vi har sett nya stadsdelar träda fram och ett city i förändring som ger möjlighet till nya etableringar av en helt ny restaurangscen. Antalet verksamheter som erbjuder servering av alkoholdryck har ökat. Då den nuvarande alkohollagen trädde i kraft fanns cirka 170 verksamheter, nu är antalet uppe i över 210. Dessutom har Örebro lägre avgifter i jämförelse med andra jämnstora kommuner – även efter höjningen, berättar Kristian Hellström och fortsätter:

– Omvärlden har också förändrats. Alkoholtillsynen har länge, och kommer alltid, att fokusera på att skydda unga från alkoholens skadeverkningar och att krogmiljön ska vara trygg och säker för örebroarna. Förutom konsumentperspektivet ser vi även att vi som kommun behöver ligga i framkant när det kommer till att granska ekonomisk skötsamhet och motverka eventuell ekonomisk brottslighet inom restaurangvärlden. Vi vill att krogmiljön ska vara säker både för gäster och företagare.

De nya avgifterna finns att ta del av på orebro.se. Här finns även information som visar vad det idag kostar att söka olika typer av tillstånd och vad de årliga avgifterna är för dem stadigvarande tillstånden. Ju mer alkohol man säljer under ett år, desto mer tillsyn ska utföras och avgiften speglar detta. Tillsyn som behöver göras på nätterna kostar mer att utföra och därför är årsavgiften för att servera alkohol till sent på nätterna högre. De nya avgifterna kommer därför att påverka olika verksamheter olika mycket.

Behöver du hjälp att räkna ut din årliga tillsyns- och serviceavgift?

Kontakta Miljökontoret via Servicecenter 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!