Örebro kommun intensifierar sitt stabsarbete

Örebro kommuns centrala stab intensifierar sitt arbete med att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Detta med anledning av rådande läge, där antalet nya fall av covidsmittade markant ökar i kommunen.

Örebro är den kommun i länet som har högst antal smittade per 1000 invånare.

– Det här är en varningssignal som vi i Örebro kommun tar på största allvar, säger Helena Gullberg stabschef i Örebro kommun.

Den centrala staben har bland annat ökat återkopplingen till de kommunala verksamheterna och utökat resurserna i staben.

– Det ligger ett stort ansvar på chefer i kommunen att leda sina verksamheter på ett smittsäkert sätt, vi måste göra allt vi kan för att bidra till minskad smittspridning. Vi har en viktig roll att se till att riktlinjer och rekommendationer följs och att själva föregå med gott exempel. Och vi förutsätter att vi har alla örebroare med oss i utmaningen i att hålla i och hålla ut, säger Helena Gullberg, stabschef i Örebro kommun.

– Sverige riskerar att följa i flera europeiska länders fotspår om inte var och en tar sitt ansvar för att minimera smittspridningen. Nu är det viktiga att vi är solidariska med varandra och samhällets svagaste. Men även med medarbetarna inom omsorgen och sjukvården, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S).

Örebro kommun har ett nära samarbete med Region Örebro Län, Länsstyrelsen och övriga samhällsaktörer i arbetet med att hålla smittspridningen nere.

Mer information

orebro.se/coronavirus finns mer information om vad Örebro kommun gör för att begränsa smittspridningen av coronaviruset och vad du själv kan göra.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2020
Publicerad: 9 oktober 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!