Tre nya gruppbostäder ska stå färdiga hösten 2021

Fredag 25 september togs det första spadtaget för en ny gruppbostad i Brickebacken. Gruppbostaden är en av tre i Örebro kommun som börjar byggas samtidigt och beräknas stå färdiga tidig höst 2021.

Gruppbostaden i Brickebacken är en av tre gruppbostäder som samtliga ska stå färdiga tidig höst 2021. De övriga två ligger i Gällersta Gryt och Vintrosa. Det är ÖBO Omsorgsfastigheter som bygger genom sin upphandlade entreprenör Sjötorpshus.

Behovet av gruppbostäder är stort i Örebro och de kommande åren behöver det byggas flera nya gruppbostäder varje år, för att kunna verkställa de fattade besluten om biståndsbedömt boende:

– Med tre nya gruppbostäder i Brickebacken, Vintrosa och Gällersta Gryt ökar vi takten i utbyggnaden av välfärden i Örebro. Ambitionen måste vara att kön till gruppbostad byggs bort, säger John Johansson (S), kommunalråd och ordförande i programnämnd Social välfärd.

– De tre gruppbostäderna byggs enligt en standardmodell som anpassas utifrån de särskilda behov som hyresgästerna har. Gruppbostäderna i Brickebacken och Gällersta Gryt kommer att drivas av Örebro kommun, medan gruppbostaden i Vintrosa kommer att drivas av en extern aktör som ska upphandlas, berättar Maria Schultz, lokalstrateg, Örebro kommun.

Pontus Johansson, John Johansson och Carl-Johan Baatz tar första spadtaget för ny gruppbostad i Brickebacken. Foto: Örebro kommun.

Från vänster: Pontus Johansson, projektledare Sjötorpshus, John Johansson (S), kommunalråd Örebro kommun, Carl-Johan Baatz, förhandlings- och uthyrningschef ÖBO.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!