Naturbruksprogrammet byter skoltillhörighet till Karolinska gymnasiet

Från och med höstterminen 2021 kommer elever som söker till Naturbruksprogrammet att tillhöra Karolinska gymnasiet. De elever som redan går på Naturbruksprogrammet kommer fortsätta tillhöra Kvinnerstagymnasiet tills de tagit studenten.

Gymnasienämnden beslutade den 21 september att Naturbruksprogrammet på Kvinnerstagymnasiet ska tillhöra Karolinska gymnasiet från höstterminen 2021. Syftet är att skapa ett hållbart, attraktivt och modernt naturbruksprogram.

Övergången till Karolinska gymnasiet sker successivt. De elever som börjar årskurs ett på Naturbruksprogrammet höstterminen 2021 kommer tillhöra Karolinska gymnasiet. Medan de elever som börjar i årskurs två och tre höstterminen 2021 kommer fortsätta tillhöra Kvinnerstagymnasiet under hela sin studietid.

Karolinska gymnasiet

Naturbruksprogrammet har under lång tid haft få sökande. Detta i kombination med att vissa lokaler vid Kvinnersta är i stort behov av renovering har gjort att nuvarande upplägg setts över. Översynen har lett fram till några förändringar i syfte att modernisera programmet och öka dess attraktivitet. En av dessa förändringar är att Naturbruksprogrammet framöver kommer att tillhöra utbudet vid Karolinska gymnasiet.

Karolinska gymnasiet är en central skola med högt anseende som kan attrahera nya målgrupper av elever. Närheten till Naturvetenskapsprogrammet ökar även potentialen att tilltala elever som är intresserade av högre studier, till exempel veterinärutbildning.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!