Ny park på Österplan med återbruk och plats för lek

Välkommen till Örebros nya park Österängsparken! Den ligger på Österplan där det förut fanns ett bussgarage. Parken har flera ”rum” med olika sorters växter och plats för både lek, promenader och vila.

Illustration som visar hur det ser ut i Österängsparken med hus runt, från ett fågelperspektiv.

Österängsparken. Illustration: AFRY Landskap och Plan

Österängsparken

Stadsdelen Österplan håller på att omvandlas från ett industriområde till ett bostadsområde med cirka 1 000 nya bostäder och en ny park. Visionen är att Österängsparken ska vara en samtida park som speglar samhället, samtidigt som den antar framtidens utmaningar. Bland sanddynerna i öster växer torktåliga barrväxter, och i väster frodas omväxlande lövträd och blomsterplanteringar.

– Stort fokus för parken är växtlighet av olika slag som samspelar med möjligheter för lek och avslappning till en inbjudande miljö, säger Ellinor Segerlind, projektledare på Stadsbyggnad. Även de gator som omgärdar parken har utformats för att upplevas som delar av parken, och ger ett intryck av att parken är större och bjuder in besökare från alla håll.

Utvecklingen av Österplan är ett viktigt steg för att utveckla de östra delarna av centrala Örebro. När stadskärnan utvidgas genom omvandling och förtätning innebär det att även offentliga platser, som parker, torg och gator behöver skapas och utvecklas.

Återbruk

I parken finns ett antal stora betongpelare som är rester från bussgaraget som tidigare låg på platsen. Återbruket av pelarna minskar miljöpåverkan, samtidigt som det bidrar till parkens identitet.

Några av pelarna står fortfarande upp och kommer att bli stöd för klätterväxter. Medan andra har blivit möbelfundament eller ingår som kantavgränsningar. De är tänkta att ge intrycket av att successivt ha rasat ihop, likt gamla övergivna kulturbyggnader som med tiden bryts ner och tas över av växtlighet.

Spännande lekmiljöer

Österängsparken inbjuder till både fantasilekar och fysiska utmaningar bland sanddyner och hemliga stigar i grönskan. Det finns även möjlighet att utforska vatten. Här finns det inga tydliga avgränsningar var leken ska börja och sluta.

Parken och torget binds samman av ett gångstråk, och parkens olika delar bildar ”rum”. Här finns det större ytor så väl som mer privata och lugna platser. Det gör att parken passar besökarnas många skilda behov och sinnesstämningar. En stor variation av växter bjuder på värdefulla intryck både nu och för framtida besökare.

Håll avståndet

Visa omtanke och håll avståndet så det inte blir trängsel i parken. Följ alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av covid-19. Uppdaterad information om covid-19 finns på krisinformation.se.

Mer information

Läs mer om utvecklingen av Österplan på Bygg Örebro.

Karta som visar att det är avstängt längs hela vänstra sidan av området där det byggs, men det går att gå eller cykla in till parken, kartan visar också bilvägen in till parken.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!