Corona leder till nya idéer i daglig verksamhet

Sysselsättningen för personer med funktions­nedsättning, utvecklings­störning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder har påverkats av corona­pandemin. Den dagliga verksamheten som engagerar cirka 580 personer varje dag, har fått vara kreativ och behövt prova nya uppdrag när de vanliga aktiviteterna inte gått att genomföra.

– Vi kan jämföra daglig verksamhet med en arbetsplats, och likväl som det är viktigt för andra att ha ett jobb att gå till, är den dagliga verksamheten oerhört viktig för personer med funktions­variation, berättar Heléna Carevid, enhetschef på Daglig verksamhet i Örebro kommun. Så vi har inte stängt ned verksamheten när corona­viruset drabbade samhället, tvärtom. Det var bara att fundera ut andra sysslor och uppdrag, som är meningsfulla och möjliga att genomföra trots restriktionerna.

Utomhusgympa, torghandel och skyddsvisir

En grupp som i vanliga fall arbetar på vård- och omsorgs­boenden, där de brukar ge de äldre en meningsfull fritid genom till exempel bingo, café, spa och sittgympa, har istället hjälpt till på en secondhand­affär, eftersom nästan alla deras ordinarie volontärer är över 70 år. En annan grupp har bakat till andra grupper inom daglig verksamhet, och de som vanligtvis ordnar fikabröd till konferenser har istället haft torghandel. Och några har vikt mappar till Region Örebros arkiv.

– De nya uppdragen har varit fantastiska att få till, säger Helena Carevid. Uppgifterna är viktiga och riktiga, och vi kommer säkert att fortsätta med en del, medan andra förstås har varit relaterade till corona­pandemin. Det vi har upptäckt under våren är att det bara är fantasin som sätter gränser, förutom förstås regler och riktlinjer från myndigheter.

Några grupper har hjälpt till att leverera skydds­utrustning till övriga grupper inom daglig verksamhet. För också inom Förvaltningen för sociala insatser behövs skydds­utrustning om det finns misstanke om, eller konstaterad, smitta. Och all skydds­utrustning som används följer naturligtvis riktlinjerna från Region Örebro län. Andra grupper har hjälpt till att göra hål i OH-blad/plast­film som har använts till skyddsvisir inom vården.

Värdefulla uppdrag

Eftersom det finns deltagare som tillhör risk­gruppen för covid-19 har verksamheten erbjudit aktiviteter på distans. Det har också passat dem som har varit oroliga för smitta, och därför valt att stanna hemma. Gympa, bingo, musik­underhållning och högläsning är några exempel på sådant som fungerar att ha digitalt.

– Vår gympa, som är ett program som heter Röris, har flyttat ut till parker och andra grön­områden och även det ger mersmak, säger Helena Carevid. Vi har också gjort mer utflykter och haft andra aktiviteter utomhus om vädret tillåtit. Men en av de viktigaste lärdomarna är hur mycket vi faktiskt kan göra på distans, med bra digitala hjälpmedel som gör det möjligt att fortsätta ha kontakt även om vi inte kan träffas fysiskt. Och förstås att alla, oavsett förutsättningar, kan vara med och bidra när samhället påverkas så här, till exempel genom tillverkning av skydds­visiren – det har varit extra värdefullt!

Om daglig verksamhet.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!