Flera krogar i Örebro får förelägganden för att minska risken för spridning av coronaviruset

Efter tillsyn av restauranger och barer i Örebro har Miljökontorets handläggare beslutat om förelägganden för flera av uteställena, eftersom de inte följer de regelverk som finns för att minska spridningen av coronaviruset. Föreläggandena handlar om att gäster i olika sällskap satt för nära varandra, och att gäster minglade i lokalen eller stod för nära varandra i köer.

– Det vi noterade när vi i fredags gjorde vår tillsyn runtom i Örebro var att många krogar uppfyller lagkraven, säger Anton Niemi, inspektör på Miljökontoret. Men vi såg också att några restauranger och barer behöver säkerställa rutiner som motverkar trängsel både inomhus och i kön. En del måste också se till att möblera så att det är minst en meter mellan sällskapen som sitter till bords.

Exempel på brister hos de serveringsställen som nu fått föreläggande är:

  • Trängsel mellan olika sällskap vid borden, inomhus och på uteservering,
  • trängsel mellan sällskap i kön till baren/kassan.
  • gäster stod upp och drack,
  • gäster gick omkring i lokalen så att trängsel mellan sällskap uppstod,
  • gäster stod upp och drack eller satt för tätt vid spelbord
  • personal som inte agerade då trängsel förekom och gäster intog dryck ståendes.

En meter mellan sällskap

De föreläggande som har getts innebär att ansvariga har fem dagar på sig att komma in med beskrivningar av rutiner för att undvika trängsel, och två dagar för att möblera om i lokalen. Lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen säger att de ansvariga ska motverka trängsel, säkra att gäster sitter ned när de äter och dricker, erbjuda handtvätt eller handsprit, informera gäster och personal om hur smittspridning förhindras, samt säkra att det är minst en meter mellan sällskap.

– Vi har i uppdrag att utöva tillsyn på serveringsställen, och sedan 1 juli också ansvar för att besluta om åtgärder i de fall vi ser att krögaren inte gör vad de ska för att förhindra spridning av coronaviruset, säger Raine Flodman, inspektör på Miljökontoret. Det är viktigt att alla hjälps åt att begränsa smittspridningen, och även om varje individ naturligtvis bör ta eget ansvar så är det upp till krögaren att se till att lagen följs.

Miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet

Syftet med tillsynen som Miljökontorets inspektörer gör är att trängsel inte ska uppstå, för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Om Miljönämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder enligt lagen, kan nämnden ta beslut om föreläggande med åtgärdskrav, med eller utan böter, eller att stänga ner hela eller delar av verksamheten genom ett beslut om förbud. Beslut som tas enligt denna lag gäller omedelbart om inget annat anges i beslutet och gäller tills verksamheten visat för Miljönämnden att de uppfyller lagkraven.

Mer information

Här kan du läsa en tidigare nyhet om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!