Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från och med den 1 juli började en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. I den nya lagen finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset på serveringsställen.

Lagen omfattar alla serveringsställen. Den nya lagen ersätter delvis Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. Lagen är tänkt att vara tillfällig och upphör att gälla den 31 december 2020.

Åtgärder som serveringsställen måste vidta enligt lagen

  • Motverka trängsel
  • Säkra att gäster sitter ned när de äter och dricker
  • Erbjuda handtvätt eller handsprit
  • Informera gäster och personal om hur smittspridning förhindras
  • Minst en meter till andra sällskap

Miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet

Miljönämnden i Örebro kommun är ansvarig tillsynsmyndighet och ska därför kontrollera att lagen efterlevs. Syftet med kontroll är att trängsel inte ska uppstå för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Om Miljönämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder enligt lagen, kan nämnden ta beslut om föreläggande med åtgärdskrav, med eller utan böter, eller att stänga ner hela eller delar av verksamheten genom ett beslut om förbud.

Beslut som tas enligt denna lag gäller omedelbart om inget annat anges i beslutet och gäller tills verksamheten visat för Miljönämnden att de uppfyller lagkraven.

Du kan ta del av fakta, råd och vägledning kring smittskydd på serveringsställen på Länsstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!