Årets betygsresultat för årskurs 9

Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna är behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram.

Från höstterminens betyg fram till vårens slutbetyg har utvecklingen för eleverna varit väldigt positiv. Totalt har Örebros kommunala skolor ökat behörigheten från 69 procent till 77 procent.

­- Personalen på våra skolor har gjort ett fantastiskt arbete med att hålla igång den ordinarie verksamheten med undervisning och anpassningar utifrån varje elevs behov, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef Förskola och skola.

Samtliga skolor har höjt behörigheten från hösten till våren. På Västra Engelbrektsskolan har andelen ökat med 19 procent medan Gumaeliusskolan och Navets skola har ökat andelen behöriga med 14 procent. Navets skola och Olaus Petriskolan har höjt sina resultat för tredje året i rad.

- I år ser vi en ovanligt hög ökning från höstens behörighet till vårens jämfört med hur det vanligtvis ser. Trots en rådande pandemi har ett intensivt arbete pågått under våren med årskurs 9. Utvecklingen hos flertalet eleverna har varit i positiv riktning men där alla elever ännu inte är framme vid behörighet. Dessa elever kommer erbjudas lovskola vilket vanligtvis resulterar i att fler elever når behörighet säger Katarina Arkehag, förvaltningschef Förskola och skola.

Grundskolorna har haft stort fokus på att ha sina elever närvarande i undervisning trots vårens omständigheter med pandemin.

- Det har handlat om att skapa en trygg skolmiljö med fokus på undervisning trots oro för smitta. Personalen på våra skolor har gjort ett fantastiskt arbete med att hålla igång den ordinarie verksamheten med undervisning och anpassningar utifrån varje elevs behov, avslutar Katarina Arkehag, förvaltningschef Förskola och skola.

Andel behöriga* elever årskurs 9.
2020: 77%
2019: 78%
2018: 75%
2017: 80%

* Behörig innebär att eleven har godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/SVA samt ytterligare minst fem ämnen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!