Hyreslättnader och sänkta avgifter för företag och föreningar

Rådande samhällspåverkan på grund av coronapandemin har skapat ett ansträngt läge mot ekonomin och vissa branscher är mer drabbade än andra. Sänkta hyror för företag och föreningar samt sänkt markupplåtelseavgift är några av de åtgärder vi gör i syfte att underlätta för företagare och för föreningslivet.

Några av de åtgärder som vi i rådande pandemi kommer att genomföra är att subventionera lokalhyreskostnaden under tre månader för hyresgäster inom Fritidsnämnden och Programnämnd samhällsbyggnad. Det innebär det ett totalt intäktsbortfall på cirka 1,2 mnkr.

- Vi kommer söka statligt stöd för upp till 25 % av grundhyran, vilket motsvarar cirka 0,2 mnkr, säger Ulrika K Jansson, programdirektör för samhällsbyggnad.

Inom Programnämnd samhällsbyggnad så kommer avtal skrivas före den 30 juni med berörda hyresgäster, främst inom besöksnäring, för att kunna söka stödet. Avtalet ska vara skrivet så att hyresgästen får helt hyresfritt under tre månader under förutsättning att det statliga stödet beviljas med 25 %. Om inte statligt stöd beviljas kommer hyresnedsättningen bli cirka 75 %.

Subvention av hyreskostnader inom idrotten

Fritidsnämnden har även tilldelats 1,5 mnkr, varav 800 tkr kommer från Örebroporten, för att möjliggöra hyresrabatt på 50 % under tre månader för all idrottsverksamhet som lidit ekonomiskt. Det finns över 90 stycken avtal som kan bli aktuella för hyresrabatt. Örebroporten kommer även bidra med hyresrabatteringar motsvarande 1 mnkr kopplat till specifika hyresgäster.

- Vi vet att många idrottsverksamheter har haft det tufft ekonomiskt och vi måste alla hjälpas åt så gott vi kan. Genom tillfälliga sänkta hyror tror vi det kan hjälpa föreningarna en bit på vägen för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, säger Anna Nordlund, förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen

Subvention av markupplåtelseavgift

Vidare kommer subventionering av markupplåtelseavgiften för uteserveringar att ske med 25 % av debiterad säsongsavgift samt ge möjlighet till en avgiftsfri markupplåtelse till företagare med exponering utanför sin butik.

- Genom att stötta företagare med subventionerade hyror och sänkta markupplåtelseavgifter hjälper vi till att ha ett fortsatt levande centrum, fortsätter Ulrika K Jansson, programdirektör för samhällsbyggnad.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!