Avrådan från eldning utomhus

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark. Därför avråder vi från att elda utomhus, men inget eldningsförbud råder.

Om du eldar eller grillar behöver du vara extra försiktig och komma ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden samt att säkra att den inte kan sprida sig och att elden är helt släckt när du lämnar platsen. Ha alltid släckutrustning till hands.

Läs mer om brandrisk på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sidor: MSB:s brandriskprognoser och brandriskkartor

Senast uppdaterad: 15 juni 2020
Publicerad: 15 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?