Örebro kommun toppar tidningen Fokus rankning i ”Bäst att leva”

Tidningen Fokus presenterar vinnarna i kommunrankningen ”Bäst att leva”. Örebro kommun toppar i kategorin demografisk utveckling och hamnar på andra plats i kategorin bostäder. I konkurrens med Sveriges 290 kommuner i rankningen, kommer Örebro på plats 23.

– I Örebro har vi ett aktivt och framgångsrikt arbete för att klara av att bygga både bostäder och verksamhetslokaler i den takt som krävs och på ett sätt som skapar attraktivitet i kommunen. Det finns självklart en utmaning i att balansera en attraktiv kommun med ökade kostnader i välfärden, det kostar mycket pengar på kort sikt, men med en attraktiv kommun har vi på lång sikt en befolkning som kan bära välfärdens kostnader, säger Kenneth Handberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Förutom storstadskommunerna så är Örebro den kommun som sedan 2009 växer mest i Sverige. Viktiga motorer i det är universitetets utveckling och smart markpolitik som understödjer tillväxt och skapar förutsättningar för en stabilt hög byggtakt av både bostäder och företagsetableringar. Samt ett näringsliv som sett förutsättningarna med en bra arbetsmarknad – sammantaget skapar det hög inflyttning.

– Örebro ligger geografiskt bra till i landet där vi ser en hög grad av etableringar bland annat inom logistikbranschen, det gäller att lyfta blicken framåt och vara redo för nästa steg för att hela Örebro kommun ska fortsätta växa, säger Per-Åke Sörman (C) kommunstyrelsens vice ordförande.

– En starkt bidragande faktor till Örebros ökade befolkningsmängd är vårt universitet som kan erbjuda ett brett utbildningsutbud och en hög forskningsgrad som lockar både studenter och personal från hela landet. Många studenter väljer sedan att stanna kvar i Örebro efter studietiden, på grund av att här finns både arbete och bostad. Det är en stark och tydlig fördel för Örebro att vi har ett expansivt näringsliv och en bostadsmarknad som klarar av att möta upp efterfrågan, säger Marlene Jörhag (KD) kommunalråd med ansvar för barn och utbildning.

– Vi som arbetar i Örebro kommun kommer fortsätta arbeta för att vår kommun är en bra plats att bo på, säger Anne Andersson, kommundirektör i Örebro kommun. Tillsammans med alla andra som lever och verkar i kommunen delar vi möjligheten att göra skillnad och påverka både känslan för vår plats och förutsättningarna för ett gott liv för alla.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!