Örebros pilotprojekt blir Sveriges första klimatneutrala kontorshus

Nu är det klart att Sveriges första klimatneutrala kontorshus byggs i Örebro. Det är även klart att det blir Polismyndigheten som flyttar in, och därmed kan bygget starta redan i sommar.

Kontorsbyggnaden som fick bygglov tidigare i våras byggs helt i trä och är skapad av Utopia arkitekter tillsammans med Castellum som bygger huset. Den unika byggnaden kommer att byggas mitt emot Resecentrum i centrala Örebro, på en trång tomt omgiven av gator och järnvägsspår, vilket har varit en svår utmaning för arkitekterna.

– Det är fantastisk att projektet nått så här långt! Det visar att det lönar sig att våga pröva nya vägar, samtidigt har det ju varit ett samarbete som krävt mycket tålamod och mod från alla parter. Och det är extra spännande att Polisen flyttar in i en byggnad av trä som har en så mjuk och inbjudande karaktär, säger Peder Hallkvist stadsarkitekt.

Första klimatneutrala kontorshuset

Nu avslöjar Castellum att kontorsbyggnaden ska bli helt klimatneutral något de, så som tidplanen ser ut nu, kommer att bli först i Sverige med. Huset byggs helt i trä och certifieras enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2, som ställer mycket högra krav på material, energiförbrukning och ett stort antal andra faktorer. Klimatneutralitet i projektet uppnås främst genom att använda stommar i trä, på så sätt blir utsläppen 40 procent lägre jämfört med stål och betong som är de vanligaste konstruktionsmaterialen. Byggnaden kommer även att förses med solpaneler som förutom att försörja byggnaden ger överskott av förnybar energi som kan användas av fler.

Unikt att ge arkitekten makten

– I detta projekt är det en arkitekt som fått en markanvisning istället för en byggherre, vilket är ett sätt att vända på den normala ordningen och det har varit spännande att följa hur det har påverkat byggnadsprojektet. Att vi nu får se ett resultat med en koldioxidneutral kontorsbyggnad på en central plats i Örebro är mycket positivt för vår fortsatta utveckling mot att bygga mer hållbara miljöer, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd och ansvarig för Samhällsbyggnadsområdet

Pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten” som byggnaden är resultatet av har utvecklats inom ramarna för den så kallade Örebromodellen, men den här gången fick Utopia arkitekter en option på den kommunägda marken. De valde sedan att ingå ett avtal med Castellum som kommer att bygga huset.

Kontorshuset är resultatet av ett mycket tätt samarbete mellan Utopia arkitekter och Castellum. Kommunen sammanställer nu en genomlysning av processen tillsammans med Utopia och Castellum för att lära sig mer om varandras roller och om hur samarbetsformen fungerat.

Klart för inflytt våren 2022

Bygget planeras starta redan sommaren 2020 och vara klart för Polismyndigheten till våren 2022.

Läs mer om pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten”

Örebros nya Polishus byggs helt i trä, både på utsidan och insidan. Visionsbild. Utopia.

Örebros nya Polislokal byggs helt i trä, både på utsidan och insidan. Visionsbild. Utopia.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!