Insatser för utbildning, arbetsmarknad och företag

Till följd av pågående pandemi satsar vi på näringsliv och ökar örebroarnas möjlighet till egen försörjning genom utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Yrkesutbildningar inom vård, fordon och bygg är några av de program som utökas, samtidigt vill vi höra från företag vilka behov de har och hur vi kan hjälpa dem.

Rådande samhällspåverkan på grund av coronapandemin skapar ett ansträngt läge på både arbetsmarknaden och i näringslivet. I förlängningen påverkas också kommunens ekonomi i form av minskat skatteunderlag och ökade kostnader genom bland annat försörjningsstöd.

Kommunstyrelsen beslutade i maj att cirka 40 miljoner kronor kommer att fördelas under en treårsperiod som medel för sociala investeringar. Stödet ska gagna befintliga och nya företag i deras kompetensförsörjningsarbete genom riktade och snabba utbildnings- och matchningsinsatser för att mildra de ekonomiska effekterna, samt fortsätta stötta företag i en snabb omställning, som ger Örebro förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Utbildning i branscher med behov av arbetskraft

I det korta perspektivet kommer fokus ligga på korta, skräddarsydda rekryteringsutbildningar och matchning mot de branscher där behov av arbetskraft finns. Där är vi redan igång med flera rekryteringsutbildningar mot vården som vi ser har stora behov av att anställa just nu.

I det längre perspektivet är det aktuellt att utöka de ordinarie förordningsstyrda utbildningarna - via yrkesvux. Vi kommer löpande att samordna alla utbildningsinsatser med Arbetsförmedlingen, så att våra utbildningar och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar kompletterar varandra.

Till hösten kommer det startas upp sex–åtta nya eller utökade yrkesutbildningar bl.a. elektrikerutbildning, byggutbildning och larminstallatörsutbildning samt två utbildningar till personbils- eller lastbilsmekaniker. Totalt handlar det om en utökning med 100–150 nya platser.

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen kommer det finnas en utbildningsdel i ett paket där man kan få en anställning på 50 procent och samtidigt studera med betalning inom vuxenutbildningen på 50 procent, för att efter ca 40 veckor vara utbildad till vårdbiträde med en redan påbörjad anställning.

­­– Vi vill samtidigt uppmana Örebroarna att passa på att ta del av utbildningsinsatser, hos oss och andra, som leder till jobb, säger Nima Poushin, förvaltningschef för förvaltningen för arbetsmarknad, utbildning och arbete.

Matchar företagsbehov

Företagen i Örebro är i ständig utveckling och förändring. Våra insatser syftar till att stötta företagen just nu under förändringsarbetet i pandemin, men också skapa goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i framtiden.

Många företag har redan startat ett stort omställningsarbete som både handlar om en förändring av strukturen i grunden, mot något nytt, men också direktanpassning till betydligt lägre efterfrågan på marknaden. Det är i dessa lägen vi erbjuder denna insats som stöd till företagen.

Stödet i kompetensförsörjningsarbetet kommer kunna innebära en paketering av rekryteringsutbildningar och insatser som gör arbetssökande anställningsbara i ditt företag, utifrån företagets kravprofil. Vi matchar alltså personer som behöver ett jobb med företagets behov och får på så sätt till en skräddarsydd lösning.

– Vi vill uppmana näringslivet att passa på nu. Lyft luren, ta en kontakt med oss och ge oss en tydlig bild av behovet så är vi är rustade att hjälpa till snabbt och företagsanpassat, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör.

Mer information om kommande utbildningar hittar du på orebro.se/yrkesvux
Som företag kan du ta kontakt med servicecenter@orebro.se eller 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!