Åtgärder i skogen i Brickebacken, Gladarberget och Ladugården

För att förhindra skadeinsekten granbarkborrens framfart kommer avverkning av träd ske i Brickebacken och Gladarbergsskogen. (Arbetet i Gladarbergsskogen framskjutet pga brandrisk)

I Södra Ladugårdsskogen kommer skogliga åtgärder att ske för att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka nu och för framtiden.

När träd avverkas ger det plats åt nya träd att växa på platsen.

Träd med granbarkborrar - en säkerhetsrisk

Liksom många andra skogsägare i landet arbetar Örebro kommun intensivt med att bekämpa skadeinsekten granbarkborre. Det är inte frivilligt för skogsägare att hantera utbrott av granbarkborre, utan skogsvårdslagen kräver det. Örebro är utpekat som bekämpningsområde och vi riskerar vite om vi inte följer lagen. Granbarkborrar är skadeinsekter som tar död på träden som de angriper, och när ett träd dör blir det en säkerhetsrisk eftersom trädet kan falla omkull.

Hårdare gallring kommer att ske i omdådet vecka 24, 2020. Vi gör detta för att förhindra spridning av granbarkborren.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Gladarberget ligger söder om Hovsta. Avverkning av granskog med granbarkborre kommer att ske i två områden i naturreservatet, se rödmarkeringar i kartan. Vi kommer även att ta bort döda träd utmed spåret. Arbetet var tänkt starta i juni 2020, men på grund av brandrisk skjuts arbetet fram.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Rödmarkeringarna visar var i Naturreservatet Gladarberget som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Södra Ladugårds­skogen under juni 2020, se karta. (Försenat ca 1 år.)

Karta över skogsarbetena i Södra Ladugårdsskogen

Rödmarkeringarna visar var i Södra Ladugårdsskogen som kommunen genomför skogliga åtgärder. Klicka på kartan för att se den i större format.

Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden.

Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en maskin.

De träd som önskas bort i tomtgränsen kan märkas med band för att eventuellt tas bort om det är möjligt. Kommunen beslutar om detta på plats.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!