Avverkning av träd med granbarkborrar på djurkyrkogården Franciskuslunden

Efter ett konstaterat större utbrott av skadeinsekten granbarkborre var kommunen tvungen att avverka granar kring djurkyrkogården Franciskuslunden. Träden togs ner för att de var en säkerhetsrisk för besökarna på djurkyrkogården. Detta är en plats som betyder mycket för många, och reaktionerna har varit starka och vi förstår att människor är upprörda. Vecka 25 blir vi klara med att ställa iordning platsen.

Trädstubbar och en hjärtformad gravsten, träd i bakgrunden.

Såhär ser det ut efter att träden avverkas på en del av djurkyrkogården Franciskuslunden vid Adolfsberg. Nu är det krattat och grenarna har plockats bort.

– Vi försökte minska risken för skador så mycket som möjligt och tog extra hänsyn eftersom träden skulle tas ner på djurkyrkogården, som är en så viktig plats för många. Såklart är det jättetråkigt att några av gravplatserna och deras tillhörande utsmyckning ändå blev skadade och vi ber om ursäkt för de gravar som har påverkats, säger Malin Björk, enhetschef för Naturvårdsenheten.

Örebro kommun håller nu på att kratta och ta bort de sista grenarna med mera. Vecka 25 blir vi klara med att ställa iordning platsen och har säkrat den från angripna träd, så den som besöker djurkyrkogården ska vara trygg. Granar har tagits ner på ungefär halva djurkyrkogården.

Dialog med Franciskuslundens vänner

Under det senaste halvåret har Örebro kommun förberett avverkning vid Franciskuslunden. Först och främst genom att undersöka vilken metod som ger minst påverkan, men lika viktigt genom informationsarbete för att gravägare ska ha möjlighet att tillfälligt flytta gravprydnader och liknande. Särskilt viktig har dialogen med föreningen Franciskuslundens vänner varit, alltså den aktör som administrerar djurkyrkogården. Men den gångna veckan har många ledsna och upprörda medborgare hört av sig till kommunen.

– Det är tydligt att vi inte nådde ända fram med informationsarbetet. Framförallt hade vi behövt tydliggöra hur omfattande påverkan en åtgärd av detta slag har på områdets karaktär, åtminstone till en början. Naturen kommer förstås att läka, men vi förstår att många känner att en mycket betydelsefull plats har gått förlorad, säger Malin Björk, enhetschef för Naturvårdsenheten.

Hästar har flera gånger lyft fram som alternativ till maskiner och vi har även erfarenhet av det, men de gör också markskada. Gravplatserna på djurkyrkogården står tätt, vissa med endast 30 centimeters mellanrum och träden är upp emot 30 meter höga. Gravägarna hade gott om tid på sig att tillfälligt flytta utsmyckningar men kommunen lyckades dock inte nå ut till alla, vilket är beklagligt.

Träd med granbarkborrar säkerhetsrisk

Liksom många andra skogsägare i landet arbetar Örebro kommun intensivt med att bekämpa skadeinsekten granbarkborre. Det är inte frivilligt för skogsägare att hantera utbrott av granbarkborre, utan skogsvårdslagen kräver det. Örebro är utpekat som bekämpningsområde och vi riskerar vite om vi inte följer lagen. Granbarkborrar är skadeinsekter som tar död på träden som de angriper, och när ett träd dör blir det en säkerhetsrisk eftersom trädet kan falla omkull.

Vid fällning och utforsling av träden vidtogs flera åtgärder för att minska påverkan. Vi har inte använt en stor skördare denna gång, som man brukar, utan valt att gå in med manuell motorsåg och en mindre skotare. Vi gjorde en bedömning att det var för stor säkerhetsrisk att klättra i granarna. De var försvagade och döda träd. Bedömningen gjordes i en arbetsgrupp med professionella huggare och maskinförare.

Skyddande gummimattor placerades ut och träden togs ner i det torra vädret som minskar risken för körskador i marken. Vi siktade även in trädens landningsställen så det skulle skada så lite som möjligt. Men tyvärr så skadades ändå ett antal gravplatser när träden togs ner.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!