Låg smittspridning på de kommunala LSS-boendena

Inom Förvaltningen för sociala insatser har man jobbat hårt för att förhindra spridning av coronaviruset i verksamheterna. Tack vare det hårda arbetet och bra förutsättningar för att kunna jobba med att förhindra smittspridning har endast ett fåtal LSS-boenden haft konstaterade fall av covid-19.

– Läget i förvaltningen är att vi nu har en nedåtgående trend i antal smittade, en trend som jag hoppas håller i sig. Av Örebro kommuns egna LSS-boenden har fem av 75 haft smitta och idag 27 maj finns smitta endast på fyra av boendena. Vi namnger inte några boenden då verksamheterna är små och vi behöver värna om den enskildes integritet, säger Johanna Viberg, förvaltningschef för Förvaltningen för sociala insatser.

Jobbar på flera sätt för att förhindra smittspridning

Sedan den 3 mars jobbar Förvaltningen för sociala insatser på flera sätt för att förhindra smittspridning. Till exempel finns ett så kallat startkit på alla enheter, vilket innebär att man redan vid misstanke om smitta har utrustning för att kunna arbeta med servicemottagaren. Alla medarbetare har kontinuerligt fått information om rutiner för basal vårdhygien, vilket är a och o för att förhindra smitta.

Vissa verksamheter har omstrukturerats, till exempel Aktivitetshuset Kraften, där man nu tillhandahåller digitala alternativ. Förvaltningens servicemottagare, deras anhöriga och företrädare får kontinuerligt information, utifrån Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer och regler.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!