Akut behov av fler familjehem och jourhem

Kommunen har alltid ett stort behov av nya familjehem och jourhem. Som en följd av coronapandemin, bland annat med en ökad social utsatthet i hemmen, kommer det för en tid behövas ännu fler familjer som kan ta emot barn i sitt hem för en kortare eller längre period. Har du utrymme, praktiskt och känslomässigt, att engagera dig och göra skillnad i ett barns liv?

– Vi behöver familjer som vi kan börja utreda nu som kan vara redo till hösten att ta emot barn som av någon anledning inte kan bo hemma, säger Jenny Åkerström, gruppledare på familjehemsenheten. De behöver vuxna som kan ge trygghet, stabilitet, tålamod och förutsäg­barhet i exempelvis familjelivet och i vardagsrutinerna med skola, fritidsaktiviteter och kompisar. Helt enkelt att få vara en del i familjen för en tid.

Barnen som behöver placeras är i olika åldrar och har olika behov av stöd, därför behövs också olika typer av familjer så att familjehemsenheten kan göra en så bra matchning som möjligt mellan barn och familj.

Både familjehemmen och jourhemmen får utbildning, stöd i uppdraget samt handledning vid behov.

Nyhet för jourhem

Jourhem tar emot barn med kort varsel och för en kortare tid, exempelvis under tiden socialtjänsten utreder vad barnet och familjen kan behöva för stöd.

En nyhet är att vi nu erbjuder jourhem att välja att endast ta emot barn eller ungdomar. Tidigare tog alla jourhem emot alla barn och ungdomar mellan 0–17 år. Framåt är det möjligt att kontrakteras för 0–12 år, 13–17 år eller som förut, 0–17 år.

Anmäl ditt intresse!

Du som vill anmäla ditt intresse eller veta mer om ett uppdrag vänder dig till familjehems­enheten via kommunens servicecenter, 019-21 10 00.

Du kan också gå in på orebro.se/taettuppdrag, där du kan läsa mer om uppdragen och lämna dina kontaktuppgifter för att bli uppringd.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!