Stadsdelen där människor möts och husen delar energi

Bara två kilometer från galleriorna i city, ett stenkast från populära rekreationsområden och intill universitetet kommer det tillskapas omkring 600 nya hem. Vanliga byggnader är i regel slutstationer för energi men i Tamarinden skapar vi förutsättningar för att byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi med varandra.

Den 28 februari 2020 gick tiden ut för att ansöka om markanvisning i Tamarinden. Totalt inkom 15 bra intresseanmälningar och fyra byggaktörer är nu utvalda.

De fyra som valdes ut är Serneke Sverige (tomtpar 1), Magnolia Bostad (tomtpar 2), Friendly Building AB (tomtpar 3) och Tornet Bostadsproduktion AB (tomtpar 4). De fyra utvalda aktörerna har i sina förslag lämnat intressanta och genomtänkta lösningar för de teman som är uppsatta för Tamarinden.

  • Livet mellan husen
  • Gröna gårdsmiljöer
  • Innovativ och inbjudande arkitektur
  • Hållbar mobilitet
  • Smart stad
Skissbild som visar tomttilldelning

Tamarinden sätter Örebro på kartan

Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON har upprättat ett samarbete, som kan göra Tamarinden till Sveriges första bostadsområde som delar energi mellan olika fastighetsägare i ett bostadsområde. Gemensamt arbetar parterna för att möjliggöra detta genom att ingå i olika nätverk som bland annat syftar till att förändra den lagstiftning som idag hindrar delning av energi mellan fastigheter.

Nu inleds förstudieprocessen där Örebro kommun, utvalda byggaktörer och Örebrobostäder tillsammans renodlar förslagen parallellt med byggnation av allmän plats.

Här kan du läsa mer om arbetet med Tamarinden.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!