Ytterligare ett vård- och omsorgsboende fritt från konstaterad smitta

På kommunens presskonferens den 13 maj gick Annika Roman, förvaltningschef på Vård och omsorg, igenom hur läget ser ut i Vård- och omsorgsförvaltningen med anledning av det nya coronaviruset.

Annika Roman gick igenom hur det ser ut med antal smittade fall inom förvaltningen. Hon är mycket noga med att påpeka att det här är en ögonblicksbild som gäller just vid det tillfälle då presskonferensen sänds, och den kan ändras snabbt.

Läget inom Vård- och omsorgsboenden

Totalt hittills har det funnits smitta på 12 boenden plus Tullhuset. Det är på Adolfsbergshemmet. Elgströmska, Karlslundsgården, Löwenhjelmska huset, Mikaeligården, Rosenlund, Rostahemmet, Rynningeviken, Skebäcksgården, Södermalmshemmet, Ängen, Jeremiasgården.

På sju av dessa boenden har man lyckats stoppa smittspridningen och för närvarande finns inga fall av smitta på Elgströmska huset, Jeremiasgården, Karlslundsgården, Löwenhjelmska huset, Rynningeviken, Skebäcksgården och Södermalmshemmet.

Totalt fanns vid tiden för presskonferensen 18 smittade hyresgäster inom Vård och omsorgsboendena.

Tullhuset

Det fanns vid tiden för presskonferensen 17 personer på covidavdelningarna. Den senaste som blev smittad på boendet insjuknade 30 april.

Planering pågår för att starta en rehabiliteringsavdelning för dem som haft covid-19.

Personalläget på Tullhuset ser bra ut. Alla ordinarie sjuksköterskor är tillbaka i tjänst, och 30 av 36 smittade medarbetare är nu friska.

Hemvården

Inom Hemvården har man hanterat fall av smitta inom 12 av Hemvårdens 20 enheter: Almby, Eker, Eyra, Gustavsvik, Haga, Karla, Marka, Karlslund, Nobel, Sofia, Vivalla och Wadköping. På 6 av de här enheterna finns det inte längre några fall av smitta.

Totalt fanns det vid tiden för presskonferensen 15 fall av smitta inom hemvården.

Arbete för att motverka ensamhet och främja social kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar också för att hjälpa till med rörelse och hälsa. Under april genomfördes 500 promenader utomhus med distans.

För att man ska kunna träffa sina anhöriga på ett säkert sätt arbetar förvaltningen för att få fram skärmar av plexiglas, som man kan placera utomhus eller i stora luftiga lokaler inomhus. Dessa lösningar finns redan på Hagagården och Trädgårdarna.

Vård i livets slutskede

I Örebro får man träffa sina anhöriga och vara hos sin anhöriga i livets slutskede. Antalet anhöriga som kan vara med begränsas något, men man ska inte behöva vara ensam. För att det ska kunna ske utan risk för smittspridning får anhöriga hjälp med att följa de basala hygienriktlinjerna och att använda rätt skyddsutrustning. Personer i behov av vård som inte kan tillgodoses inom förvaltningen vårdas på sjukhuset. Alla i livets slutskede får en individuell bedömning av sjuksköterska eller läkare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!