Så jobbar kommunen med centrallagret för skyddsutrustning

En säker tillgång till skyddsutrustning är en förutsättning för att kommunen ska kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna. Därför har kommunen ett centrallager som verksamheterna får beställa utrustning från. Det finns även ett akutförråd som används när centrallagret inte är bemannat, för att det ska finnas tillgång till skyddsutrustning dygnet runt. Kommunen har säkrat en rad långsiktiga leveranser av skyddsutrustning och jobbar nu för att täcka behovet av skyddsutrustning under sommaren.

Kollage med fyra bilder som visar lastpallar med lådor och inplastade staplade kartonger.

Såhär ser det ut på centrallagret för skyddsutrustning.

Centrallager och akutförråd

Upphandlingsenheten beställer material utifrån kommunens samlade behov, och material levereras nu så gott som dagligen till centrallagret.

– Kommunen har säkrat en rad långsiktiga leveranser av skyddsutrustning, som kommer att ske över en lång tid framåt och vårt fokus ligger nu på att få klart beställningar av skyddsutrustning för att täcka sommaren. Vårt fokus har alltså gått från en vecka eller några veckor till månader, säger Anders Hedåberg, lageransvarig i Örebro kommuns stab.

Utöver centrallagret så finns det även ett kommungemensamt akutförråd, så att verksamheterna kan få skyddsutrustning dygnet runt. Detta används för hastigt uppkomna behov av skyddsutrustning och för tider på dygnet då centrallagret inte är bemannat.

Skyddsutrustning

I början av covid-19 pandemin steg verksamheternas behov av skyddsutrustning mycket kraftigt på kort tid. Samtidigt var det svårt att få tillräckliga leveranser från kommunens ordinarie leverantörer. Kommunens upphandlare fick därför i uppdrag att leta brett efter leverantörer som kunde leverera skyddsutrustning.

– I första hand vänder vi oss till våra befintliga leverantörer, men när de har svårt att leverera så går vi vidare till samtliga leverantörer på marknaden. Tack vare det här arbetet har ingen personal som bedömts ha behov av skyddsutrustning stått utan för att det har saknats i kommunen, säger Anders Hedåberg, lageransvarig i Örebro kommuns stab, och berättar:

– Arbetet med att säkra tillgången till skyddsutrustning är inget som Örebro kommun har stått själva i. Vi har arbetat i nära samarbete med övriga kommuner i länet och med Regionen.

Så går det till

Verksamheterna anmäler sitt behov av skyddsutrustning via en e-tjänst som bemannas av en grupp administratörer. Administratörerna stämmer av verksamhetens behov mot kommunens gemensamma prioriteringar och därefter går beställningen vidare till centrallagret. På centrallagret packas utrustningen och levereras sedan till verksamheten, senast nästkommande dag. Personalen på centrallagret uppdaterar också det aktuella lagersaldot och registrerar ordern för debitering hos verksamheten.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!