Besked om feriepraktik

I år har cirka 2 750 ungdomar sökt feriepraktikplats i Örebro kommun. Besked till de som kommer bli erbjuden en plats kommer i slutet av vecka 21.

På grund av coronapandemin och hur den påverkar samhället har det varit svårare att få ihop våra ordinarie 1 600 feriepraktikplatser. I år har vi inte möjlighet att placera feriearbetande ungdomar inom vård och omsorg, funktionshinderverksamhet och barnomsorg. Detta motsvarar cirka 500 av våra ordinarie feriepraktikplatser. Vi kommer fortsätta leta feriepraktikplatser så länge det är möjligt, vilket kan innebära att du som inte får en plats direkt kommer kunna få ett sent erbjudande.

Vi vill uppmana dig som inte får en plats i första skedet och som inte får ett besked i slutet av vecka 21 att avvakta. Vi tror att vi kommer få återbud på platser och vi hoppas på att kunna få tag på fler platser. Det tar dock lite tid men vi jobbar på för att få ihop så många platser som möjligt. Vi kommer löpande att skicka ut besked, när nya platser kommer in. I och med covid-19 har alla feriepraktiksbesked fördröjts detta år.

Hitta egen feriepraktikplats

Om du sökt feriepraktik och inte får besked i slutet av vecka 21 så har du möjlighet att själv leta en plats. Platsen behöver vara inom en kommunal verksamhet i Örebro kommun eller inom en ideell organisation eller förening. Har du en idé om var du skulle kunna få en plats, skicka ett mail till feriepraktiken@orebro.se med kontaktuppgifter till dig själv samt till den arbetsplats/person du varit i kontakt med.

Mer information om feriepraktik

Mer information om feriepraktik och när årets praktikperioder är

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!