Örebro kommun får medel för att skapa mer blommande marker

Örebro kommun har beviljats statliga bidrag för tre projekt som kommer att skapa blommande marker till nytta för pollinatörer som exempelvis bin, fjärilar och flugor.

  • Vid övernattningsstugan Lövnäs i Kilsbergen återställs ett gammalt odlings­landskap och sås in med ängsväxter.
  • I de kommunala naturreservaten Boglundsängen och Oset och Rynningeviken ska kantzoner längst med stigar sås in för att ge blommande marker.
  • I kulturreservatet Karlslund används en åkeryta för att ge blomning till nytta för pollinatörer under sommaren och mat till fåglar och andra smådjur under vintern.

Bidraget ges genom en särskild satsning på pollinatörer som startas upp i år inom ramen för den Lokala naturvårds­satsningen (LONA).

Du kan läsa mer om satsningarna på lokala naturvårdsprojekt här.

Logotyp för LONA - lokala naturvårdssatsningen
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!