Flera boenden nu utan konstaterad smitta inom Vård och omsorg

Flera vård- och omsorgsboenden som har haft fall av covid-19 är nu utan konstaterad smitta. Det berättade Annika Roman, förvaltningschef för Vård och omsorg under onsdagens presskonferens. Hon tackade både medarbetare och anhöriga till dem som förvaltningen stöttar för deras uthållighet och flexibilitet i hela hanteringen.

Under onsdagens pressträff gjordes en genomgång av hur läget ser ut i de förvaltningar som stöttar äldre och funktionsnedsatta. Inom Vård och omsorg syns en ljusning i antalet fall. Inom Förvaltningen för sociala insatser finns ett antal fall och här ser man en ökning.

Flera boenden har lyckats hejda smittan

Det har funnits konstaterad smitta på 12 vård- och omsorgsboenden plus Tullhuset. Dessa boenden är Adolfsbergshemmet, Elgströmska huset, Jeremiasgården, Karlslundsgården, Löwenhjelmska huset, Mikaeligården, Rosenlund, Rostahemmet, Rynningeviken, Skebäcksgården, Södermalmshemmet och Ängen. På hälften av dessa boenden finns i dagsläget inte längre någon konstaterad smitta: Adolfsbergs­hemmet, Elgströmska huset, Jeremiasgården, Karlslundsgården, Skebäcks­gården och Södermalms­hemmet. Observera att detta är en ögonblicksbild från den 6 maj – uppgifterna om smitta kan ändras snabbt. På de boenden där konstaterad smitta fortfarande finns varierar det mellan enstaka fall och flera.

– Vi har fantastiska medarbetare som är så otroligt kompetenta, flexibla och duktiga på att begränsa smittan, så vi får smittan att stanna av. Utan dem hade vi aldrig klarat av det här. Jag vill också tacka alla anhöriga för att de respekterar besöksförbudet och för att de håller i och håller ut i det här läget. Det gäller både vid våra boenden och anhöriga till dem som bor i ordinärt boende. Det är inte lätt, jag vet det, men vi får hjälpas åt och göra så gott vi kan i den här svåra tiden, säger Annika Roman, förvaltningschef för Vård och omsorg.

Hon understryker att man hela tiden är mycket noga med att följa de riktlinjer som man har fått ifrån Smittskydd och Vårdhygien på Region Örebro län och trycker särskilt på vikten av den basala hygienen, det vill säga att tvätta och sprita händerna. Hon ber också alla om att visa hänsyn så att förvaltningen kan fortsätta att i lugn och ro ge den omsorg som de äldre ska ha.

Förhållandevis få fall inom hemvården

Inom hemvården hanteras fall av covid-19 inom 7 av 20 hemvårdsgrupper. Resterande grupper har inte haft några konstaterade smittfall.

– Vi har gjort ett otroligt bra arbete med att hålla smittan borta från de här grupperna. Vi ställer bland annat alltid frågor hur man mår innan vi går in så att man håller den fysiska distansen. Vid någon form av avvikande symtom har varje medarbetare med skyddsutrustning som kan tas på för att kunna genomföra insatsen så som den är planerad. Sedan kontaktar man sjuksköterskan och provtagning genomförs om så är nödvändigt, berättar Annika Roman.

Alla som jobbar inom hemvården har ett skyddskit med sig bestående av munskydd, visir, plastförkläde, handskar, handsprit, tvål och pappershanddukar.

Inga nya fall på Tullhuset

På Tullhuset finns sedan en vecka tillbaka inga nya fall. På covid-avdelningen finns just nu 20 patienter som huvudsakligen kommer från sjukhuset. Det har varit ett ansträngt läge gällande personal, som har lösts genom förstärkning från andra delar av förvaltningen samt från andra förvaltningar.

Ökning av antal smittade inom Förvaltningen för sociala insatser

Inom Förvaltningen för sociala insatser som hanterar stödet till personer med funktionsnedsättning har antalet smittade ökat den senaste tiden, men det rör sig fortfarande om relativt få fall.

– Vi arbetar hårt med att hålla i och hålla ut och för att förhindra smittspridning. Det gör vi både genom att följa regionens riktlinjer och rutiner, men också genom samarbete med andra, berättar Johanna Viberg, förvaltningschef.

Sjukfrånvaron bland förvaltningens medarbetare är förhållandevis låg, runt 12 %.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!