Tyck till om Holmens framtida utveckling

Nu finns ett förslag till Holmens framtida utveckling. Samrådet pågår 7 maj – 30 september, då finns möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på orebro.se/holmen.

visionsskiss för Holmen år 2040

Visionsskiss för Holmen år 2040. Bild: Mandaworks

Örebro kommun har tagit fram ett förslag för Holmens framtida utveckling. Förslaget är att omvandla området Holmen i centrala Örebro från industriområde till en levande och attraktiv stadsdel.

– Vi planerar för att Holmen i framtiden har en mix av bostäder, arbetsplatser, skolor, service och kultur- och fritidsaktiviteter. Nya vägar och rekreationsstråk ska göra det lätt att ta sig till och röra sig inom stadsdelen, säger Anders Lind, planarkitekt, Stadsbyggnad.

– Och nu vill vi höra vad Örebroarna tycker om förslaget. Under perioden 7 maj – 30 september bjuder vi in till ett digitalt samråd. På orebro.se finns möjlighet att läsa förslaget, se presentationsfilm och lämna synpunkter, säger Christin Gimberger, Översiktsplanerare, Stadsbyggnad.

Anlades i stadens utkant

När Holmens industriområde anlades under mitten av 1900-talet låg det i stadens ytterkant, idag är området kringbyggt och har fått ett mer centralt läge i staden. En del av den industri som finns på Holmen idag skulle lämpa sig bättre på platser längre från bostadsbebyggelse.

Plats för framtida bostäder och arbetsplatser

Samtidigt växer Örebro kommun snabbt. Fram till år 2040 finns behov av cirka 20 000 nya bostäder och ungefär lika många arbetsplatser. Förslaget för Holmens utveckling visar hur en del av dessa skulle kunna rymmas inom stadsdelen Holmen.

– Omvandlingen av Holmen från ett industriområde till ett levande, och faktiskt väldigt centralt, bostadsområde kommer att ske över många år. Det är en viktig pusselbit både för att knyta ihop olika delar av Örebro centralort och för att skapa fler bostäder i takt med att staden växer, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

En långsiktig satsning

Utvecklingen av Holmen är en långsiktig satsning, där kommunen, näringsliv och fastighetsägare inom Holmen behöver samarbeta. Många stora investeringar behöver ske och fastighetsägarna behöver vara med och finansiera dem.

Samråd 7 maj – 30 september

Hur ska Holmen se ut år 2040? Under samrådstiden 7 maj-30 september har du möjlighet att ta del förslaget för Holmens framtida utveckling och lämna dina synpunkter på orebro.se/holmen

Senast uppdaterad: 6 maj 2020
Publicerad: 6 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?