Studentavslutning 2020

Örebro kommuns gymnasieskolor planerar för ett annorlunda studentfirande i år. Vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa risken för smittspridning.

Örebro kommuns gymnasieskolor ställer inte in firandet men vi får hitta en del andra sätt än de vanliga att fira på.

Nya datum för årets studentavslutning

Örebro kommuns gymnasieskolor har fokuserat på att hitta en lösning där studenterna får fira tillsammans med sina klasskamrater och sin mentor på plats på sin skola. För att det ska fungera delas avslutningsceremonin för studentklasserna upp över flera dagar sista skolveckan. Därför kommer studenten inte, som tidigare planerat, att bli fredag 5 juni. I slutet av nästa vecka, senast fredag 8 maj, kommer respektive skola komma ut med mer information om studentavslutningen, och dagar och tider för respektive klass studentfirande. 

Varje skola planerar för sitt firande

Örebro kommuns fem gymnasieskolor har olika förutsättningar och kommer därför att genomföra firandet på lite olika sätt. Varje gymnasieskola får nu se över och planera för ett studentfirande som fungerar i överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Exakt hur avslutningsceremonin kommer att se ut, samt dag och tid för respektive skola och klass, är upp till varje skola att bestämma. Däremot ser vi inte någon möjlighet att ordna med utspring som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så av smittskyddsskäl kommer det inte bli något traditionellt utspring. Det beror på att det snabbt skulle kunna bli mycket folk som samlas på plats för att ta emot studenterna, även om varje klass skulle springa ut var för sig. Och vi kan helt enkelt inte garantera att vi skulle hålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Studentbaler och fester

De delar av studenten som elevkårerna i vanliga fall ansvarar för, till exempel bal, är arrangemang som skolledningen inte är inblandade i. Det är viktigt att alla tillsammans hjälps åt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, därför rekommenderar vi att bal och andra stora fester ställs in.

Vi vill verkligen uppmana alla elever att följa rekommendationerna och ta den rådande situationen på allvar, och inte arrangera egna tillställningar som inte följer rekommendationerna som finns för att begränsa smittspridningen.

Flakåkning och kortege är en fråga för Transportstyrelsen och Polisen

Det är Transportstyrelsen och Polisen som ger tillstånd för flakåkning och kortegeväg. Folkhälsomyndigheten anser att det i år inte bör förekomma flakåkning, och det troliga är att Polisen och Transportstyrelsen följer den rekommendationen.

Skolavslutning för årskurs 1 och 2

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer blir det inte någon skolavslutning på skolan för elever i årskurs 1 och 2.

Om du har frågor

Har du frågor om hur upplägget för studentavslutningen kommer se ut, vänd dig till din student eller respektive skola.

Karolinska gymnasiet

Kvinnerstagymnasiet

Rudbecksgymnasiet

Tullängsgymnasiet

Virginska gymnasiet

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!