Centralt lager för basal hygienutrustning och skyddsutrustning

För att kunna planera för och fördela basal hygienutrustning och skyddsutrustning på ett så effektivt och bra sätt som möjligt finns nu en central lagerhantering för alla kommunala verksamheter samt externa utförare som utför insatser för kommunens invånare.

Skyddsutrustningen går i första hand till de verksamheter som jobbar med misstänkt eller bekräftat smittade personer. Verksamheterna anmäler behov av basal hygienutrustning eller skyddsutrustning via en e-tjänst.

– När en anmälan om behov görs hamnar den först hos en beställarfunktion på Vård- och omsorgsförvaltningen, här sker en bedömning och fattas beslut om tilldelning av material. Varor levereras till kommunala verksamheter medan externa utförare själva hämtar sina varor vid det centrala lagret. Vårt mål är att alla behov som är hanterade och där beställningen inkommer till det centrala lagret senast kl. 15.30 kan levereras eller hämtas nästa dag, säger Eva Jöbo, verksamhetschef på Vård- och omsorgs­förvaltningen.

När ska en anmälan göras?

Eftersom tillgången till utrustning är begränsad och i vissa fall en bristvara kommer verksamheterna inte att kunna ha större lager. Vid misstänkt smitta ska utrustningen inom en verksamhet räcka i två dagar och vid konstaterad smitta i en vecka. Det betyder att anmälningar av behov kan behöva göras ofta.

Anmäl behov via e-tjänst

Externa utförare inom vård och omsorg anmäler sina behov av utrustning via en e-tjänst på orebro.se. Adress till e-tjänsten skickas ut till berörda utförare. E-tjänsten ersätter e-postlådan behov.skyddsutrustning@orebro.se som kommer att stängas ner.

Mer information om hur vi använder skyddsutrustning

Så här begränsar vi smittspridning inom Vård och omsorg.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!