Årsredovisning 2019 för Örebro kommun

Nu är kommunens årsredovisning klar och beslutad av Kommunfullmäktige.

I Örebro kommuns årsredovisning hittar du en översikt över kommunens verksamhet och ekonomi under 2019. Årsredovisningen produceras av Kommunstyrelseförvaltningen för Kommunstyrelsen.

Målgruppen är Kommunfullmäktige, men den vänder sig även till kreditinstitut, örebroare, medarbetare och övriga intressenter.

Här hittar du dokumentet i sin helhet (pdf, 6.8 MB).

Senast uppdaterad: 24 april 2020
Publicerad: 24 april 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?