Välkommen ut i Fjärilens landskap!

Passa på att njuta av de nya ängarna som har skapats runt om i Örebro, till exempel i Jeremiasparken och Stadsparken. Genom att förvandla klippta gräsytor till blommande ängar skapar vi en grönare stad. Det hjälper djur- och växtlivet samtidigt som det blir vackrare och trivsammare i våra bostadsområden. Projektet ”Fjärilens landskap” finansieras till 50 procent av Boverket.

Närbild på vårblommor.

Vårblommorna har slagit ut i Jeremiasparken, Örebro.

Ängar för fjärilar och bin

På fler än 20 platser runt om i Örebro kommun har gräsytor gjorts om, eller kommer göras om, till blommande ängar för att öka den biologiska mångfalden. På ängarna trivs ett myller av olika blommor och gräs, insekter, maskar och svampar. Och såklart alla djur som livnär sig på småkrypen – som möss, ödlor och fåglar.

På 1800-talet var ängen den vanligaste sortens mark runt byarna. Men idag finns det bara några enstaka ängar kvar, mindre än 1 procent. Ängarna är viktiga livsmiljöer för tusentals olika arter, men de har svårt att hitta platser där de kan överleva idag. Vi behöver därför hitta alternativa livsmiljöer som till exempel vägkanter och parker.

Fjärilens landskap

I projektet ”Fjärilens landskap” restaurerar och nyanlägger kommunen traditionella slåtterängar och andra urbana ängar, både i Örebro och i några av kommunens mindre tätorter. Projektet är till 50 procent finansierat av Boverket.

– Åtgärderna handlar om att öka blomningen i parkstråk och är en del av kommunens satsning på Fjärilens landskap och att ställa om till en hållbar parkskötsel. Det gynnar både bin och fjärilar och skapar en vackrare miljö för örebroarna, säger Viola Edin, parkingenjör.

Växterna som planteras är perenner vilket innebär att de återkommer år efter åt och kräver ganska lite skötsel. Kommunens långsiktiga mål är att skapa ett nätverk av ängsmarker i kommunens tätorter, som delvis kan kompensera för den förlust av biologisk mångfald som skett i det svenska odlingslandskapet.

Översiktsbild på plantering i gräset, gångväg och en människa, samt en närbild på vårblommor.

Såhär ser det ut i Jeremiasparken i april.

Jeremiasparken blommar

Besök gärna Jeremiasparken och ta en tur längs Änggatans förlängning för att se på blommorna i vår. Här har de klippta gräsmattorna gjorts om till blommande lök- och perennängar. I oktober planterade kommunen över 200 000 lökar och flera hundra perenner, bland annat tulpaner, krokus och stäppliljor. Nu i vår kommer vi även så ängsfrön för att det ska blomma under sommaren, och vi kommer att plantera buskar som ger blommar och bär.

Mer information

Läs mer om projektet Fjärilens landskap och var vi har, och kommer, plantera fler ängar.

Här kan du läsa om de större parkerna i Örebro och se var de ligger på en karta

Jeremiasparken är inte med på den kartan men klicka gärna på kartan nedan för att se var planteringarna ligger.

Karta som visar var Jeremiasparken ligger.

Parkstråket är över 1 000 m långt och går längs Änggatans förlängning och genom Jeremiasparken. Klicka på bilden för att visa den större.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!