Örebro kommuns dricksvattenproduktion är säkerställd

Örebro kommuns dricksvattenproduktion har inte påverkats av situationen i och med det nya coronaviruset. Den långsiktiga leveransen av de kemikalier som behövs för vattenreningen är säkerställd.

På en presskonferens den 13 april nämnde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vilka risker som finns om det skulle bli brist på kemikalier till dricksvattenproduktionen. Detta uttalande förtydligades senare med att ingen ska behöva vara orolig. Det finns ingen brist på kemikalier och vi har ingen påverkan på dricksvattenproduktionen.

En säker dricksvattenproduktion är en del av alla kommuners uppdrag och kommer att prioriteras före annan industri, ifall det någon gång skulle uppstå en brist. Örebro kommun, liksom övriga kommuner och vattenbolag i Sverige, följer frågan tillsammans med MSB, Livsmedelsverket och Svenskt Vatten.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!