Samhällsviktiga verksamheter, uppdaterad beskrivning

Kommunstyrelsen i Örebro har beslutat att revidera beskrivningen av Örebro kommuns listning av samhällsviktiga verksamheter, som finns som bilaga i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Bakgrunden till revideringen är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som beskriver de tolv samhällssektorer som anses samhällsviktiga. Där ger de också konkreta exempel på samhällsviktiga verksamheter.

Vad innebär ”samhällsviktiga verksamheter”?

För att klassas som samhällsviktig verksamhet ska minst ett följande villkor uppfyllas:

 • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras, så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Samhällsviktiga verksamheter ligger till grund för prioriteringar

I arbetet med anledning av coronavirusets konsekvenser, och vid andra kriser, är begreppet samhällsviktiga verksamheter centralt.

Det ligger till grund för prioriteringar av olika slag, till exempel vilka vårdnadshavare som måste erbjudas barnomsorg om det kommer ett nationellt beslut om stängning av förskola eller grundskola, eller om det blir kritisk låg bemanning på grund av sjukdom i dessa verksamheter. Andra områden där det kan behöva göras prioriteringar är tillgång till varor och material som är nödvändiga för att verksamheter ska fungera, eller vilka verksamheter som måste bemannas, till exempel inom vård och omsorg.

Samhällsviktiga verksamhetsområden

De verksamhetsområden som är samhällsviktiga, och som beskrivs i bilaga 3 i Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys, är:

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Offentlig förvaltning
 • Militärt försvar
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter
 • Stödfunktioner till ovanstående samhällsviktiga verksamheter

Varje verksamhetsområde innehåller olika typer av verksamheter. I den uppdaterade bilagan i kommunens risk- och sårbarhetsanalys finns dessutom utpekade organisationer och företag som exempel inom olika branscher. Dessa verksamheter ska alltså prioriteras om det kommer till ett sådant läge att Örebro kommun tvingas göra prioriteringar av barnomsorgsplatser, varor och material, personal etc.

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro kommun 2020-2023. (pdf, 15.2 MB)

Mer information

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på orebro.se/samhallsviktigverksamhet.

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (2020:149).

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!