Byggstart efter påsk för Örebros nya vattenreservoar Lyra

Första spadtaget är taget och veckan efter påsk drar bygget av Örebros nya vattenreservoar Lyra igång på höjden vid korsningen Glomman/Södra Vägen. Vattenreservoaren planeras stå klar hösten 2022.

Första spadtaget är taget och veckan efter påsk drar bygget av Örebros nya vattenreservoar Lyra igång på höjden vid korsningen Glomman/Södra Vägen.

– Nu är det äntligen dags att komma igång med byggnationen av vår nya vattenreservoar Lyra, sista projekteringsmötena hålls nu i veckan och vi går sen över i byggfas säger Jenny Johrin, verksamhetschef för vatten och avlopp på Örebro kommun.

Så här tar du dig förbi arbetsområdet

I samband med byggstarten stängs Lundagårdsvägen av, en kort sträcka mellan Adolfsbergsrondellen och cykelöverfarten. Biltrafik till Lundagårdsvägen hänvisas under byggtiden till Elof Ljunggrens väg, och därifrån in på Lundagårdsgatan.
Gång- och cykelvägen längs Lundagårdsvägen kommer att vara öppen för gående och cyklister under hela byggtiden.

Karta över framkomligheten förbi arbetsområdet.

Under byggtiden är Lundagårdsvägen förbi arbetsplatsen avstängd för biltrafik.

Fakta om Lyra

  • Den nya vattenreservoaren Lyra byggs i Adolfsberg, på en höjd vid korsningen Glomman/Södra vägen.
  • Lyra kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten, och vara cirka 25 meter hög.
  • Placeringen på höjden i Adolfsberg medför att vattnet får ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar.
  • Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.
  • Byggaktör för Lyra är NCC Sverige AB.
  • Projektet pågår mellan mars 2020 och hösten 2022

Läs mer om Örebros nya vattenreservoar "Lyra".

Senast uppdaterad: 6 april 2020
Publicerad: 6 april 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?