Hästhagens bryggbad öppnar i sommar

Förutsättningarna för ett nytt friluftsbad i Svartån i Hästhagen ser goda ut och alla nödvändiga tillstånd har beviljats. I sommar är ambitionen att öppna ett nytt friluftsbad i Karlslund – Hästhagens bryggbad.

Illustrationsbild över det nya friluftsbadet Hästhagens bryggbad

Illustrationsbild över det nya friluftsbadet Hästhagens bryggbad. Illustration: Susanne Flodin.

Det finns behov och intresse för ett tätortsnära friluftsbad i Örebro. Sedan i höstas har förutsättningarna för ett nytt friluftsbad i Svartån i Hästhagen utretts med goda resultat och under våren har kommunen sökt de nödvändiga tillstånd som krävs, då området både är vattenskyddsområde och kulturreservat. Nu har alla nödvändiga tillstånd blivit beviljade.

– Det är mycket glädjande att vi nu får ett tillgängligt bad för alla örebroare. Trots allvarliga tider är det viktigt med en meningsfull fritid för barn och unga, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Hästhagens bryggbad är ett friluftsbad i en vik på ungefär 6x8 meter, som ligger mellan den äldre badplatsen och fallen nedanför Karlslunds herrgård. Badplatsen är avgiftsfri och ligger inom gång- och cykelavstånd från flera av kommunens större stadsdelar med socioekonomiska utmaningar. Målet med badet är framför allt att ge barn och ungdomar tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter.

– På den nya badplatsen kommer vi lägga ut två flytbryggor. Dessa gör det möjligt för ungdomar och vuxna som vill simma eller bada fritt att göra det, samtidigt som barn eller icke-simkunniga kan bada inne i viken. För att optimera den badbara ytan både utanför och inne i viken utformas den ena bryggan som en sexkant och den andra bryggan som en lätt böjd båge, för att fungera som en barriär mellan den grunda badviken och den djupa ån, säger Gustav Axberg, projektledare på Stadsbyggnad.

Under mars till maj leker fiskarna i Svartån och därför byggs nu bryggor på land och ett arbete pågår med att rensa vattnet från stenar och stubbar samt ta bort en del buskage på land. Ambitionen är att det ska vara möjligt att bada i Svartån till sommaren 2020.

Så här utformar vi Hästhagens bryggbad:

  • Badet placeras i Hästhagen vid en vik på ungefär 6x8 meter.
  • Två flytbryggor läggs ut för att optimera den badbara ytan.
  • Trappor anläggs till respektive brygga, som även har ett antal stegar för att enkelt kunna ta sig ner i vattnet.
  • Säkerhetsutrustning, sopkärl och en portabel toalett finns vid badplatsen.

Karlslundsområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Ett utvecklingsprogram för åtgärder på längre sikt ska tas fram till årsskiftet 2020/2021, men redan under 2020 påbörjas några konkreta åtgärder. En av dessa är det nya friluftsbadet i Hästhagen.

Mer information om Karlslundsområdets utveckling finns på orebro.se/karlslundsomradet.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!