Örebro kommuns pilotprojekt blir ett kontorshus helt i trä

Byggnaden i pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten” beviljades bygglov vid byggnadsnämndens sammanträde den 26e mars. Det handlar om ett kontorshus helt i trä skapat av Utopia arkitekter i samarbete med Castellum. Byggnaden ska uppföras på en central tomt som kommunen avser att sälja. Projektet är initierat av Stadsbyggnad Örebro med avsikt att uppmuntra innovativa lösningar både vad gäller samarbetsformer, byggteknik och arkitektur.

Kontorsbyggnad i gatukorsning

Bild: Utopia arkitekter

Pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten” har utvecklats inom ramarna för den så kallade Örebromodellen, men med en omvänd process som gett arkitektkontoret en ny roll. Efter en urvalsprocess fick Utopia arkitekter en option på den kommunägda marken. De valde sedan att ingå ett avtal med Castellum som kommer att uppföra byggnaden.

Byggnaden har formats under en tid när klimatdiskussionen blivit allt mer framträdande. Projektets höga klimatambitioner har inverkat till att både stomme, fasad och att stort sett allt i huset byggs av trä.

Kommunen sammanställer nu en genomlysning av processen tillsammans med Utopia och Castellum för att lära sig mer om varandras roller och om hur samarbetsformen fungerat. Slutsatserna av detta kommer att presenteras senare under året.

På orebro.se/byggorebro kan du läsa mer om projektet Vi ger arkitekten makten.

Platskarta med gatunamn

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!