Örebro kommun tar över Truckstop och letar ny aktör för driften

Örebro kommun har nått en överenskommelse med Engströms, efter att de i höstas avslutade samarbetet och inte längre kommer sköta driften av Truckstop. Kommunen tar över driftansvaret tills vidare och har börjat föra dialog med andra tänkbara aktörer. Målet är att hitta en aktör som kan sköta driften av Truckstop innan sommaren 2020.

Truckstop vid Berglunda invigdes 2014. Sedan dess har det pågått en dialog med Engströms kring ansvarsfördelningarna vad det gäller driften och nyttjandet av en sanitetsanläggning som Engströms äger och marken som Örebro kommun äger. Sent i höstas kom beskedet från Engströms att de avslutar samarbetet och inte vill sköta driften av Truckstop. Örebro kommun tar över driftansvaret tills vidare och har börjat föra dialog med tänkbara aktörer. Örebro kommun har som mål att hitta en aktör som kan sköta driften av anläggningen innan sommaren 2020.

– Det här är ett avgörande steg för att komma vidare med en långsiktig lösning för utvecklingen av Truckstop, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd Örebro kommun, och fortsätter:

– Truckstop med bland annat säker parkering för lastbilar, är en viktig pusselbit med Örebro som logistiknav i regionen och betydelsen har inte minskat i den situation vi är i nu. Vårt förstahandsalternativ är att hitta en privat aktör som driftar anläggningen, men vi förbereder för att ta hand om det i egen drift samtidigt.

Överenskommelse

Örebro kommun förvärvar del av fastigheten Tankbilen 2, för 2 miljoner kronor från Engströms. Inom den förvärvade delen inryms en sanitetsanläggning och teknikutrymmen som är nödvändiga för driften av Truckstop. Samtidigt undertecknas även ett avtal om samnyttjande som reglerar tiden då sanitetsanläggningen varit i bruk fram tills dagens datum. Där utgår ersättning (som kan likställas med hyra) till Engströms om 1,6 miljoner kronor.

– Örebro kommun är nöjda, säger Erik Blohm, biträdande stadsbyggnadschef, och fortsätter:

– Vi har nått en överenskommelse och vi äger nu hela frågan om drift av Truckstopanläggningen. Vi kommer under 2020 jobba vidare med att hitta en lämplig aktör som kan driva anläggningen. Fram tills att vi hittar en aktör så kommer Örebro kommun att sköta driften.

När det är klart med en ny aktör kommer kommunen att färdigställa anläggningen. För färdigställande finns avsatta budgetmedel om cirka 1,25 miljoner kronor.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!