Så förbereder Örebro kommun för kritiskt läge i förskola och skola

På grund av coronaviruset förbereder Örebro kommun för att kunna säkra samhällsviktiga funktioner genom att erbjuda förskola och fritidshem även vid personalbrist eller eventuella nationella beslut om att stänga förskolor och grundskolor. Information skickas ut till alla vårdnads­havare som har barn på förskola eller grundskola. Via en e-tjänst ombeds vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner att anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem för sina barn.

Just nu finns det inga planer på att stänga förskolor och grundskolor. Men för att vara väl förberedda behöver kommunen ta reda på hur många barn i förskolor och fritidshem som har vårdnadshavare med yrken som klassas som samhällsviktiga funktioner.

– E-tjänsten blir ett av många verktyg för att kunna hantera både personalbrist och eventuella beslut om stängning av förskolor och skolor. Vårt fokus är att säkra stödet till våra medborgare och förhindra smittspridning. Örebroarna kan känna sig trygga i att vi klarar vårt uppdrag, säger Mikael Carstensen som är programdirektör för barn och utbildning i Örebro kommun.

– Det här är ett läge vi aldrig ställts inför men Örebro kommun jobbar för att ligga steget före så långt vi kan. Därför förbereder vi för eventuella tuffa prioriteringar av vilka som ska erbjudas förskola och fritidshem. Vi kommer självklart att ha med barnperspektivet när vi gör de prioriteringarna. Vi kommer att så långt det är möjligt ta hänsyn till om det finns barn som av olika skäl behöver vara i förskola eller på fritidshem. Vi ska också hjälpas åt att försöka ha så många verksamheter som möjligt öppna, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd och ordförande programnämnd barn och utbildning Örebro kommun.

Informationen går ut till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola samt grundskolans förskoleklass till och med årskurs 6, där vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner ombeds anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem för sina barn. Samhällsviktiga verksamheter är verksamheter som är nödvändiga för att samhället ska fungera, att vi ska ha el, vatten, sjukvård och så vidare, men också för att finansiella sektorn, datatrafik, transporter, livsmedelsförsörjning och annat ska fungera.

– Detta gör vi för att kunna prioritera vilka barn som vid ett kritiskt läge ska erbjudas plats i förskola eller fritidshem. Vi har säkerställt att vi följer dataskyddsförordningen och annan lagstiftning när vi nu samlar in och hanterar de här uppgifterna, säger Mikael Carstensen.

Sidan på teckenspråk

Så förbereder Örebro kommun för kritiskt läge i förskola och skola, på teckenspråk.

Mer information

Mer information om samhällsviktig verksamhet och kommunens förberedelser.

Mer information med anledning av coronaviruset.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!