Katarina Arkehag blir ny förvaltningschef för Förvaltningen förskola och skola

Katarina Arkehag blir ny förvaltningschef för Förvaltningen förskola och skola under perioden 1 juli 2020 till 31 december 2022. Det beslutades av Kommunstyrelsen den 17 mars.

Katarina Arkehag är idag biträdande förvaltningschef och har genomgått en intern rekryteringsprocess, där hon prövats mot en kravprofil som godkänts av såväl politiken som fackliga organisationer.

– Som kommundirektör känner jag mig glad och stolt över att vi har så kompetenta medarbetare som kan axla stora och komplexa chefs- och ledaruppdrag i organisationen. Jag är övertygad om att Katarina kommer att göra ett utmärkt arbete, driva utvecklingen framåt och ta tag i de stora utvecklingsmöjligheter och utmaningar vi står inför, säger kommundirektör Anne Andersson.

En intern rekrytering gjordes på grund av att en organisationsöversyn påbörjas under våren 2020. Uppdraget som förvaltningschef för Förvaltningen förskola och skola är tidsbegränsat och en lösning under tiden som organisationsöversyn genomförs av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. De fackliga organisationerna har ställt sig oeniga med arbetsgivaren gällande den interna rekryteringen och förordar en extern rekryteringsprocess. Lärarnas Riksförbund har avstått att samverka.

Nuvarande förvaltningschef Margareta Borg slutar den 30 juni 2020.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!