Kommunfullmäktiges sammanträden i vår genomförs med särskilda rekommendationer

Vårens sammanträden med kommunfullmäktige kommer genomföras på de datum som tidigare fastställts, men särskilda rekommendationer gäller för att begränsa risken för smittspridning och värna om personalresurser.

Enligt 5 kap 45§ får fullmäktige handlägga ärenden om mer än hälften av ledamöterna närvarar. En stor andel av ledamöter och ersättare kan över tid komma att drabbas av coronaviruset och därmed inte kunna delta i kommunfullmäktiges sammanträden.

– För att vi hela tiden ska ha en tillräckligt hög andel närvarande ledamöter för att vara beslutsmässiga, är inriktningen för sammanträden under mars, april och maj att de begränsas till förmiddagar. Syftet är att begränsa risken för smittspridning samt visa respekt för att den personal som krävs för att administrera sammanträdena under rådande stabsläge behövs för andra uppgifter, säger Agneta Blom (S), kommunfullmäktiges ordförande.

– Rekommendationen är att samtliga partier närvarar vid sammanträdena enbart med ledamöter eller tjänstgörande ersättare så att partiets mandat är fyllda. Icke tjänstgörande ledamöter rekommenderas följa mötet via webben. Detta för att så långt som möjligt bidra till att vi över tid kan ha full representation från samtliga partier även om ledamöter och ersättare blir sjuka. Vi följer händelsernas utveckling noga, och kan om nödvändigt med kort varsel meddela nya beslut och rekommendationer, säger Agneta Blom.

Allmänheten uppmanas följa mötet hemifrån

Om du som örebroare vill följa mötena uppmanas du att göra det via webben hemifrån. Om du ändå vill följa på plats, rekommenderas du att följa mötet via direktsändning i lokal i direkt anslutning till sessionssalen.

Mer information

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträdestider.

Mer information med anledning av coronaviruset.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!